DİSİPLİN CEZASI VERİLİRKEN UYULMASI GEREKEN SÜRELER

Devlet Memurları Kanunu, disiplin cezası gerektiren fiil veya hallerden dolayı memur hakkında disiplin soruşturması başlatılmasını ve disiplin cezası verilmesini bazı süre kurallarına bağlamıştır.

DİSİPLİN CEZASI VERİLİRKEN UYULMASI GEREKEN SÜRELER
 
 
657 sayılı Kanunda disiplin soruşturmasına ve disiplin cezasına ilişkin zamanaşımı süreleri belirlenmiş olmakla birlikte, uygulamada bu süreler aşıldıktan sonra da soruşturmaya başlandığı ya da disiplin cezası verildiği görülebilmektedir.
 
Oysa ki; soruşturma açma veya disiplin cezası verme zamanaşımı süreleri geçtikten sonra, memur hakkında işlediği iddia edilen fiilden dolayı soruşturma başlatılamayacağı ve disiplin cezası verilemeyeceği gibi, başka bir disiplin cezası da verilemeyecektir.
 
Soruşturmaya başlarken uyulacak süre
 
Memurun işlediği iddia edilen fiil veya hale ilişkin olarak disiplin amirleri tarafından soruşturma başlatılabilmesi için bazı süre kurallarına uymak gerekmektedir.
 
Soruşturmaya başlanması için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirlenen azami süreler geçtikten sonra, memur hakkında disiplin soruşturması veya kovuşturulmasına başlanamaz.
 
Kanundaki düzenlemeye göre;
 
*Uyarma cezası verilmesini gerektiren fiil veya halin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde disiplin soruşturmasına başlamak,
 
*Kınama cezası verilmesini gerektiren fiil veya halin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde disiplin soruşturmasına başlamak,
 
*Aylıktan kesme cezası verilmesini gerektiren fiil veya halin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde disiplin soruşturmasına başlamak,
 
*Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesini gerektiren fiil veya halin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde disiplin soruşturmasına başlamak,
 
*Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilmesini gerektiren fiil veya halin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde disiplin kovuşturmasına başlamak,
 
gerekiyor.
 
Ceza vermede uyulacak süre
 
Süresi içerisinde başlanan disiplin soruşturma veya kovuşturmasına dayanılarak, memur hakkında disiplin cezası verilmesinde de bazı sürelere uyulması gerekmektedir.
 
Ceza verme konusunda uyulması gereken süreler geçtikten sonra memur hakkında disiplin cezası verilememektedir.
 
657 sayılı Kanundaki düzenlemeye göre ceza verme zamanaşımı süresi, disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil veya halin işlendiği tarihten itibaren iki yılın sonunda dolmaktadır.
 
Öte yandan, ceza zamanaşımı hesaplanırken, disiplin cezası verme konusunda mevzuatla yetkili kılınan disiplin amiri veya disiplin kurulunca takdir edilen cezanın verildiği tarih esas alınır.
 
Disipline ilişkin diğer sürelere uyma konusu
 
Disiplin uygulamalarında, memurlarla ilgili olarak soruşturma ve ceza zamanaşımı süreleri dışında başka süreler de söz konusudur. Ancak bu sürelerin, soruşturma ya da ceza zamanaşımı süreleriyle ilişkili olmadığını ve idari işleyişe ilişkin süreler olduğunu memurunyeri.com olarak söyleyebiliriz.
 
Örneğin;
 
*Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarından birinin verilmesini gerektiren hallerde, soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde Disiplin Amiri tarafından verilmesi gerekmektedir. Bu sürenin geçmiş olması, ceza verilmesini etkilememekle birlikte, disiplin amirinin süresi içerisinde görevini yerine getirmediği anlamına gelecektir.
 
*Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesini gerektiren hallerde, soruşturma dosyasının 15 gün içinde yetkili disiplin kuruluna gönderilmesi gerekecektir. Disiplin kurulu, dosyayı aldıktan itibaren 30 gün içinde kararını verecektir. Bu sürenin geçmiş olması, ceza verilmesini etkilememekle birlikte, disiplin amiri veya disiplin kurulunun süresi içerisinde görevini yapmadığı anlamına gelecektir.
 
*Memurluktan çıkarma cezası verilmesini gerektiren hallerde, soruşturma dosyasının ilgili yüksek disiplin kuruluna gönderilmesinden itibaren en geç 6 ay içerisinde bu kurul tarafından karar verilir. Bu sürenin de ceza verme zamanaşımı süresi olmadığını ve ilgili yüksek disiplin kurulunun iç işleyişine ilişkin belirlenmiş bir süre olduğunu söyleyebiliriz.
 
Memurunyeri.com'
Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER