AKTİF EĞİTİM-SEN'DEN NÖBET AÇIKLAMASI

Aktif Eğitimciler Sendikası Genel Başkanı Osman Bahçe, öğretmenlerin okul nöbetlerini asli görevinin dışında bir iş olarak gördüğünü söyledi.

AKTİF EĞİTİM-SEN'DEN NÖBET AÇIKLAMASI
Öğretmenlerin bir güvenlik görevlisi olmadığını belirten Bahçe, “Nöbet konusunda bir anket yaptık. Nöbet görevi öğretmenler için angarya mıdır? Sorusunu 2 bin 547 eğitim çalışanı cevaplandırmıştır. Katılımcıların 2 bin 160’ı 'evet' derken 387 katılımcı 'hayır' cevabını vermiştir. Eğitim çalışanlarının yüzde 85’i nöbet görevinin öğretmenler için bir angarya olduğu ve asli görevinin dışında iş verildiği yönünde görüş bildirmiştir. nöbet görevi, mesleğin gerekleriyle sınırlı olmalıdır. Öğretmen nöbetleri eğitsel boyutta yapılandırılmalı, öğretmenlerden güvenlik görevlisi hizmetleri beklenmemelidir.” diye konuştu.
 
Aktif Eğitimciler Sendikası Genel Başkanı Osman Bahçe, ‘Okullardaki Nöbet Görevi’yle ilgili genel merkezde basın toplantısı düzenledi.
 
Öğretmenlik mesleğinin son yıllarda hem maddi hem de manevi açıdan ciddi bir itibar kaybına uğradığını belirten Bahçe, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın hukuksuz ve mesleki esaslara aykırı uygulamalarının da bu erozyona zemin hazırladığı, hatta arttırdığı görülmektedir. Bu uygulamalardan birisi de öğretmene okullarda nöbet tutturulmasıdır.” dedi.
 
Öğretmene tutturulan nöbetin hukuk ilkelerine, öğretmenlik mesleğinin gereklerine uygun olmadığını vurgulayan Bahçe, “Nöbet karşılığında öğretmene bir ödeme de yapılmamaktadır. Öğretmene nöbet tutturmak hukuksuzdur. Hukuk sistemimizde öğretmenlerin nöbet görevlerini düzenleyen ortak yasal bir düzenleme mevcut değildir. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun ‘Öğretmenlik’ başlıklı 43. maddesi ‘Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir.’ hükmünü içermektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere öğretmenin asli görevi eğitim ve öğretimdir. Öğretmenin görevleri arasında sayılmayan nöbet kavramı, kanunun hiçbir yerinde de geçmemektedir.” şeklinde konuştu.
 
Kanun ve kanun hükmünde kararnamelerin hiçbirisinde nöbet kavramının geçmediği ifade eden Bahçe, “Bu tablo ortada iken, okullarda ihtiyaç duyulduğunda konuyu temel bir hukuki çerçeveye oturtmak yerine yönetmelik gibi geçici ve yüzeysel düzenlemelere gidilmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı Nöbet Hizmetleri Özel Talimatı’nın ise hem yasallığı hem de uygulanabilirliği tartışmalıdır. Öğretmen bir güvenlik görevlisi değildir. Hiçbir öğretmen, öğretmenlik mesleğine yönelik bilgi ve donanımın kazandırıldığı okullarda ya da programlarda, nöbet görevi ile ilgili hiçbir eğitim almamaktadır.Buna rağmen nöbet tutmaya mecbur edilen öğretmen, nöbeti süresince mesleğiyle değil güvenlik işlemleri ile uğraşmak zorunda kalmakta, hatta yaşanan olaylar nedeniyle fiziksel veya sözlü saldırılara hedef olmaktadır. Uygulama bırakın güvenlik sağlamayı, öğretmenin kendi güvenliğini de tehlikeye atmaktadır. Devletin güvenlik görevini de öğretmenlere yıkarak, onların olası saldırılar karşısında hedef haline getirilmesi kabul edilemez.” diye ifade etti.
 
Öğretmenin nöbet görevinin karşılığının verilmemesinin bir emek sömürüsü olduğunu ifade eden Bahçe, “Hukuki dayanaktan yoksun, mesleğe aykırı nöbet uygulaması, mevcut şekliyle öğretmene dayatılan bir angarya ve zorla fazladan çalıştırmadır. Diğer bütün mesleklerde, nöbet karşılığında ek ödeme yapılmaktadır. Ancak öğretmene fazladan iş yükü getiren bu külfet karşılığında hiçbir ek ücret ödenmemektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 14 sayılı Sözleşmesi; fazla mesailerin ancak belli bir ücret mukabilinde yapılacağı kabul edilmiştir. Ülkemiz de bu sözleşmenin tarafıdır. Kısaca öğretmenlerin nöbet hizmeti ve normal mesai saatleri haricindeki verilen her türlü görev, ‘fazla çalışmadır’ ve zorla hiçbir öğretmene dayatılamaz, bilâ ücret yürütülmesi istenemez.” açıklamasında bulundu.
 
ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 85'İ NÖBETİ ANGARYA OLARAK GÖRÜYOR
 
Bahçe, nöbet hizmetinin, öğretmenlik mesleğinin doğasına uygun şekilde, hukuk ve mesleki gereklilikler temelinde, ücreti belirlenerek düzenlenmesi halinde okuldaki eğitim-öğretimin bir parçası olarak kabul edilebileceğini anlattı.
 
Öğretmenlerin okullarda tuttukları nöbetlerle ilgili eğitim çalışanlarına bir anket yapıldığını vurgulayan Bahçe, “Anket sonuçlarına göre nöbet görevi karşılığında ek ders ücreti ödenmeli midir? Sorusunu 2586 eğitim çalışanı cevaplandırmıştır.
 
Katılımcıların 2 bin 410 'evet' derken 176 katılımcı 'hayır' cevabını vermiştir. Eğitim çalışanlarının yüzde 93’ü nöbet görevi karşılığında ek ders ödenmesi yönünde görüş bildirmiştir. Nöbet görevi öğretmenler için angarya mıdır? Sorusunu 2 bin 547 eğitim çalışanı cevaplandırmıştır. Katılımcıların 2 bin 160’ı 'evet' derken 387 katılımcı 'hayır' cevabını vermiştir. Eğitim çalışanlarının yüzde 85’i nöbet görevinin öğretmenler için bir angarya olduğu ve asli görevinin dışında iş verildiği yönünde görüş bildirmiştir. Okulların güvenliğinden öğretmenler sorumlu olmalı mıdır? Sorusunu 2593 eğitim çalışanı cevaplandırmıştır. Katılımcıların 132’si 'evet' derken 2461 katılımcı 'hayır' cevabını vermiştir. Eğitim çalışanlarının yüzde 95’i okulların güvenliğinden öğretmenlerin sorumlu olmaması önünde görüş bildirmiştir.” açıklamasında bulundu.
 
Bahçe şu önerilerde bulundu; “Öncelikle açık ve net bir hukuki zemin oluşturulmalıdır. Öğretmenler güvenlik görevlisi gibi kullanılmamalı, nöbet görevi, mesleğin gerekleriyle sınırlı olmalıdır. Öğretmen nöbetleri eğitsel boyutta yapılandırılmalı, öğretmenlerden güvenlik görevlisi hizmetleri beklenmemelidir. Öğretmenlerin tutacağı nöbet mutlaka ücretlendirilmelidir. Bütün diğer meslek gruplarında tutulan nöbetler “Fazla Çalışma” sayılıp ücretlendirilirken, öğretmenlere nöbet hizmetleri için herhangi bir ek ücret ödemesinin yapılmaması Anayasa’nın 10. maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesine aykırıdır. Bu nedenle, nöbet hizmeti angarya olmaktan çıkarılıp “fazla mesai” olarak kabul edilmeli, öğretmene nöbet tuttuğu her gün için 6 saat ek ders ücreti ödenmelidir. Aktif Eğitim-Sen olarak hukuki temelden yoksun, öğretmenlik mesleğinin esaslarına aykırı, keyfi uygulanan ve karşılıksız emek sömürüsü anlamına gelen nöbet uygulamasına karşı çıkıyoruz. Bu uygulamayı bütün okullarımızda protesto ediyor, hükümeti ve MEB’i biran evvel bu konuda hukuki, hakkaniyetli, öğretmene yakışır bir düzenleme yapmaya çağırıyoruz.”
Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER