CEZA PUANINI 20 DEĞİL 100 YAPSANIZ DA NÖBETLERİ TUTMAYACAĞIZ

TÜRK SAĞLIK SEN İSTANBUL 5 NOLU ŞUBE BAŞKANI OĞUZ TOY’UN BASIN AÇIKLAMASI

CEZA PUANINI 20 DEĞİL 100 YAPSANIZ DA NÖBETLERİ TUTMAYACAĞIZ
Değerli Basın Mensupları;
Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nde yapılan bir düzenleme ile Sağlık Bakanlığı nöbete gelmeyen Aile Hekimlerine ihtar puanı verilmesini getirmiştir.
Söz konusu Yönetmelikte yapılan değişiklikle “Mesai dışı hizmet ve/veya nöbete mazeretsiz gelmemek” uygulanacak ihtarlara dahil edilmiş ve 20 ihtar puanı ceza verilmesi düzenlenmiştir. 
Yönetmeliğe göre 100 Ceza puanı alan Aile Hekiminin sözleşmesi iptal edilmektedir.
Bu düzenleme ile Sağlık Bakanlığı aile hekimliklerinde çalışma şartlarının düzeltilmek ve çalışanların taleplerinin karşılanmak yerine çalışanlara aba altından sopa göstermeyi tercih etmiştir. Çalışana zulüm ve cezada neler yapabilirimin peşine düşmüştür.  
Aile hekimliklerinde uygulamaya konulan Cumartesi nöbetleri, Anayasa ve İLO sözleşmeleri ile güvence altına alınan çalışanların izin ve dinlenme haklarını elinden almaktadır.
 Bunun içinde Ocak ayından bu yana bu nöbetlere tepkimizi en net biçimde koyuyor ve nöbetlere gitmiyoruz.
Biz nöbetleri tutmamakta kararlıyız.  Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları da bu nöbetleri tutmamakta kararlıdır.  Bakanlık cezayı değil 20 puana 100 puana bile çıkarsa bu tavrımız sürecektir. Haksızlığın karşısında olmaya devam edeceğiz.
Kıymetli Basın Mensupları;
 Bakanlık nöbet tutma oranını çok yüksek olduğunu söylüyordu, anlaşılan bu oran hiçte yüksek değilmiş ki, bakanlık cezalarla nöbet tutma oranını arttırmak istiyor. Aile Hekimlerine sözleşmenizi iptal ederim demeye getiriyor.  Cezalarla yol almak ve bu yönde uygulamalar yapmak zalimlerin işidir.
 Çalışanlar hak ve hukuklarına müdahale edildiği için Cumartesi nöbetlerini tutmuyorlar. Bunu da Sağlık Bakanlığı böyle bilmelidir.
Türk Sağlık-Sen olarak bu düzenlemeyi de mahkemeye taşıyacağız. 2015 yılı Ocak ayından bu tarafa cumartesi nöbetleri gitmemek adına Genel Merkezimiz tarafından Yönetim Kurulu kararı alınmaya devam edilecektir.
 Yani cumartesi yine eylemde olacağız. Çalışanlara zulme rıza göstermeyeceğiz.
Hepinize Teşekkür Ediyor, saygılar sunuyorum.

Oğuz TOY
Türk Sağlık Sen
İst.5 Nolu Şb.Bşk.
Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER