MEMURA 'UYARMA' CEZASINDA İLK İPTAL KARARI ÇIKTI

12 Eylül’de yapılan Anayasa Değişikliği referandum paketinde yer alan ve memurun aldığı uyarma ve kınama cezalarına yargı yolunu açan değişiklik sonrası “uyarma” cezasında ilk iptal kararı çıktı. Üyesine verilen “uyarma” cezasını yargıya götüren Eğitim-Bir-Sen, referandumla gelen haklardan ilk somut sonuca imza atmış oldu.

MEMURA 'UYARMA' CEZASINDA İLK İPTAL KARARI ÇIKTI
12 Eylül’de yapılan Anayasa Değişikliği referandum paketinde yer alan ve memurun aldığı uyarma ve kınama cezalarına yargı yolunu açan değişiklik sonrası “uyarma” cezasında ilk iptal kararı çıktı.

Yalova Termal Üvezpınar İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmeni ve Eğitim-Bir-Sen üyesi Erdal Akpınar’ın aynı okuldan öğretmen M.A ile aralarında yaşadıkları tartışma sonrası başlatılan soruşturmada, 657 sayılı Kanun’un 125/A-e maddesi gereği uyarma cezası alması sonrası sendikanın, “üyemizin ifadesi dikkate alınmadı” diye başlattığı hukuk mücadelesi, bir ilke vesile oldu.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 135. maddesinde, ‘disiplin amirleri tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı itirazın, varsa bir üst disiplin amirine yoksa disiplin kurullarına yapılabileceği; aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve devlet memurluğundan çıkarma cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurabileceği; 136. maddesinde ise, itiraz edilmeyen kararlar ile itiraz üzerine verilen kararların kesin olduğu, bu kararlar aleyhine idari yargı yoluna başvurulamayacağı hükmü yürürlükte iken, 13 Mayıs 2010 tarihli ve 27580 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 13. Maddesinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 129. maddesinin 3. fıkrasının “Disiplin kararları yargı denetimi dışında bırakılamaz” şeklinde değiştirilmiş olmasından hareketle üyesine verilen uyarma cezasını yargıya götüren Eğitim-Bir-Sen, referandumla gelen haklardan ilk somut sonuca imza atmış oldu.

Eğitim-Bir-Sen’in, üyesi Erdal Akpınar adına Bursa 3. İdare Mahkemesi’nde açtığı dava esastan görüşülerek karara bağlandı. Uyarma cezasını iptal eden Mahkeme, 2010/1343 esas sayılı kararında şu ifadelere yer verdi:

“Olayda davacıya isnat edilen devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak fiilinin sübuta ermediği sonucuna ulaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.”
Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER