ÖĞRETMEN NORMLARI GÜNCELLEMELERİ BİR AN ÖNCE YAPILMALIDIR

Türk Eğitim Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanlığı tarafından öğretmen norm kadro işlemleri ile ilgili yapılan Basın Açıklamasıdır.

ÖĞRETMEN NORMLARI GÜNCELLEMELERİ BİR AN ÖNCE YAPILMALIDIR
Öğretmen norm kadro sorunu okulların öğretmen ihtiyaçlarını güncelleyecekleri bugünlerde Milli Eğitim camiasının önünde çözüm bekleyen ve 4+4+4 geçiş sürecinin devamında günlük çözümler dışında ele alınmamış bir konu olarak durmaktadır. Konu; atama bekleyen öğretmenler de düşünülerek birlikte ele alındığında eğitim geleceğinin en önemli meselesidir. Haziran norm güncellemeleri öncesinde yapılan il içi yer değiştirme işlemleri nedeniyle güncelleme sonrası oluşacak fiili durum, iller arası atamalar sonrasında öğretmenlerin puanları itibariyle içinden çıkılamaz haksızlıkların doğmasına sebep olacaktır.
Esasında 4+4+4 eğitim modeli süreci; birçok sorunun ötesinde içerisinde barındırdığı devasa bir sorun olan öğretmen norm sorunu ile bugüne kadar sağlıklı ve detaylı bir şekilde ele alınmadığından maalesef günlük çözümlerle götürülmeye çalışılan bir konudur. Alan değişiklikleri ile sorun bir nebze çözüme kavuşturulmaya çalışılmış, ancak, sorunun çözümünde temel argüman olma özelliğinden uzak olması ve yapılması gereken yönetmelik değişikliklerinin gecikmesi sebebiyle sorun kendi içerisinde kanayan bir yara olarak kalmaya devam etmiştir. Ayrıca alan değişikliği sonrası yaşanan mahkeme süreçleri de norm kadro sorununu yeni bir boyuta taşımıştır.
            İlimizde bazı branşlarda yaşanan öğretmen fazlalığı nedeniyle öğretmenlerimiz 4+4+4 geçiş sürecinde sürekli yarın kaygısı ile birlikte görevlerini devam ettirme gayreti içerisinde olmuşlardır. Özellikle okula başlama yaşının aşağı çekilmesi nedeniyle okul öncesi eğitim düzeyindeki öğrencilerin birinci sınıfta aldıkları eğitim müfredatı açısından yaşanan başarısızlığın yeniden masaya yatırılması gerekmektedir. 4 yıllık İlkokul sürecinin son yılında alınan Din Kültürü Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil derslerinin yanında İlkokulun tüm sınıflarında özellikle okula başlama yaşının öne çekilmesi de düşünülerek Görsel Sanatlar ( Resim ), Müzik ve Beden Eğitimi derslerinin İlkokul müfredatı içerisine alınması gerekliliğini eğitim camiasının tartışması gerekmektedir. Okula başlama yaşı dolayısıyla kas koordinasyon gelişimine ve öğrencilerimizin küçük yaşlarda sosyalleşmesine katkısı olacak anılan derslerin bu düzeyde yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.
            İlimizde sınıf öğretmenliği alanında norm ihtiyacı 8790 mevcut norm 9340’dır. Görsel Sanatlar alanında norm ihtiyacı 683 mevcut norm 765’dir. Müzik alanında norm ihtiyacı 710 mevcut norm 780’dir. Beden Eğitimi alanında norm ihtiyacı 1547 mevcut norm 1497’dir. İlkokul birinci sınıftan itibaren haftalık ikişer saat olarak eklenecek Görsel Sanatlar, Müzik ve Beden Eğitimi dersleri ile birlikte öğretmen norm kadro sorununun çözümü konusunda atılmış bir adımın yanında öğrencilerimizin gelecek yıllar için çok daha sağlıklı, verimli ve kaliteli bir eğitim almaları da sağlanmış olacaktır.
           
 
 
Sınıf öğretmenliği norm fazlası işlemleri için temel bakış noktası sınıf mevcutlarının OECD rakamları düzeyinde değerlendirilmesidir. Sınıf mevcutlarının 20 öğrenci ile sınırlandırılması gerekmektedir. Bölgeler itibariyle farklılık gösteren sınıf mevcutları için ilimiz düzeyinde süren kentsel dönüşüm süreci çok iyi değerlendirilerek planlamaların eğitim geleceğimiz de düşünülerek yapılması gerekmektedir.
            Ayrıca 2014-2015 eğitim öğretim yılı itibariyle 6 ve 7. Sınıflardan kaldırılarak sadece 8.sınıflarda okutulması planlanan Teknoloji ve Tasarım dersi norm sorunu da azalan ders saati sayısı nedeniyle mevcut sorunun çok daha artarak devam etmesine sebep olacaktır. İlimizde Teknoloji Tasarım dersi öğretmen norm sayısı 656 olmasına rağmen mevcut durumda 791 öğretmen görev yapmakta ve bugün itibariyle bu alanda 135 norm fazlası öğretmen bulunmaktadır. Önümüzdeki yıl itibariyle ders saat sayısının azalmasıyla birlikte bu alandaki öğretmen fazlalığı ilimiz düzeyinde yaklaşık 400 civarında olacaktır. Beceri dersi olması bakımından İlkokul düzeyinde 3 ve 4.sınıflarda haftalık ikişer saat okutulacak Teknoloji ve Tasarım dersi hem öğretmen norm kadro sorununun çözümünde hem de öğrencilerimizin el becerilerinin gelişmesi açısından yararlı olacaktır.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
                                                                                
  Merih Eyyup DEMİR
                                                                                
  Şube Başkanı
                                                                                
  İzmir Şubeleri Adına
          
Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER