TSK DAKİ SİVİL PERSONELE SENDİKA

Yasağa karşı AIHM yolu da masada TSK'daki sivil personele sendika Memur-Sen, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev sürdüren 70 bin sivil personelin sendikalı olabilmesi konusunda hükümetle anlaşmaya vardı.

TSK DAKİ SİVİL PERSONELE SENDİKA
Yasağa karşı AIHM yolu da masada TSK'daki sivil personele sendika Memur-Sen, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev sürdüren 70 bin sivil personelin sendikalı olabilmesi konusunda hükümetle anlaşmaya vardı.

GEÇTİĞİMİZ yıllarda, memur sendikalarının talebi üzerine Devlet Personel Başkanlığı Milli Savunma Bakanlığı'ndan bu konuda görüş istemişti. Bakanlık, TSK'nın özel yapısı nedeniyle buradaki sivil personelin memurlara göre farklı hükümlere tabi tutulduğunu bildirdi. Sendikaya gönderdiği yazıda da, "Sivil personel çalışma saatleri, nöbet hizmetleri ve benzeri hususlarda TSK'da görevli asker personel ile aynı düzenlemeler uymak zorundadır. Yapılan iş anlamında TSK'da görev yapan personele, asker ve sivil diye iki ayn gruba ayırmak mümkün değil. Yasağın devam etmesi uygundur" yanıtım vermişti. Bu görüş doğrultusunda, sivil personelin sendika üyeliği yeniden değerlendirildi. Sendika hakkı isteyen sivil personel yasal düzenleme yapılmaması durumunda konuyu Avrupa însan Haklan Mahkemesi'ne (AÎHM) götüreceklerini söylüyor. Yeni anayasa ile Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanlığına bağlanması planlanırken, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) sivil personele de sendika yolu açılıyor.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, TSK, Emniyet'te çalışan 70 bin sivil personele sendika yolunun açılması konusunda hükümetle uzlaşıldığını söyledi. Gündoğdu, "Avrupa'da asker ve halcimin bile sendikası var. Bizdeki ILO sözleşmelerine aykırı, çağdışı bir uygulama" dedi. Hükümet ile memur sendikaları toplu sözleşmeyi de kapsayan uyum yasasma ilişkin çalışmalara hız verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile memur sendikaları uzmanları yarın yeniden bir araya gelecek. Memur-Sen, TSK ve Emniyet içindeki sivil personele de sendika hakkı verilmesi için 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikalar Kanununda değişiklik talep ediyor. Hükümet kanadı ile bu konuda uzlaşma sağlanırken, yasal düzenleme ile bu kapsamdaki 70 bin memur da sendikalı olabilecek. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Avrupa ülkelerinde asker ve hâkimlerin de sendikalı olduğunu anımsatarak, "Toplu sözleşme yapmasalar da toplu görüşme hakları var. Bugün Genelkurmay, Milli Savunma Bakanlığı'nda çalışan tekniker ile Milli Eğitim Bakanlığında çalışan arasında fark yok. Ama 4688 sayılı yasaya göre yasak. ILO sözleşmesine uyulması gerekiyor" dedi. Gündoğdu, bu kurumlardaki sivil personele sendika konusunda hükümet kanadı ile uzlaşı sağlandığını ifade ederek, şöyle konuştu: "Askeriye ve emniyetteki sivil memurların, stajyerlerin sendikalı olmaması gibi çağdışı yaklaşımlar var. Buna hep birlikte son vereceğiz. Referandumda kabul edilen paketteki düzenlemelerin yaşama geçmesi için ikincil mevzuat çalışmalarının tamamlanması gerekiyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'le bu konuda mutabakata vardık. Yeni anayasaya paralel olarak bu düzenlemeler de yaşama geçirilecek. Biz 4688 sayılı Yasa'daki örgütlenme önündeki engel maddelerin çıkarılması gerekiyor. Memurlara ilişkin bütün yasal düzenlemeler 'Memur Toplu Sözleşme Kanunu' adı altında toplanabilir." TSK bünyesindeki sivil memurlar sendikal hakları için "Askeri iş Yerlerinde Çalışan Sivil Memurlar Sendikası Oluşum Platformu" aracılığıyla mücadele veriyor.Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER