YÖNETİCİ ATAMA SÜRECİNİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ ...

YÖNETİCİ ATAMA SÜRECİNİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ ...
 
Bilindiği üzere 14 Mart 2014 tarih ve 28941 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “ Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun “ ile Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapmakta olan yöneticilerimizin bu görevleri sona ermiştir. Anılan Kanun’un 25.Maddesi’nin 3.fıkrası ile 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37. Maddesinde yapılan değişiklikle yönetici atama süreci farklı bir boyut kazanmıştır.
Yasanın yayın tarihi olan 14 Mart tarihi itibariyle İl Milli Eğitim Müdürleri, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin görevleri sona ermiştir. Yasada anılan eğitim kurumu yöneticilerinin görev süreleri ise 13 Haziran tarihi ile son bulmuştur.
İlimizde 14-15 Temmuz tarihleri itibariyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine görevlendirmeler gerçekleştirilmiştir. Daha önceden yapılan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı görevlendirmelerinin devamında yapılan 30 İlçe Milli Eğitim Müdürü görevlendirmesinde göze çarpan en önemli husus yapılan tüm görevlendirmelerin aynı sendika mensubu kişilerden olmasıdır.
4 Temmuz 2014 tarih ve 29050 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2014 yılı Kamu Görevlileri Sendikalarının Üye Sayılarına İlişkin Tebliğ ile ülkemizde 2014 yılı itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı içerisinde sendikalı personel oranı % 67,51 olarak görülmektedir. Yüzdelik dilim içerisinde % 1 oranından daha fazla üyeye sahip 5 sendika göze çarpmaktadır. Bu sendikaların sendikalaşma yüzdeleri şu şekilde oluşmuştur.
 
SENDİKA ADI ÜYELİK YÜZDESİ
EĞİTİM BİR-SEN % 26,17
TÜRK EĞİTİM-SEN % 21,61
EĞİTİM-SEN % 12,09
EĞİTİM-İŞ % 3,84
AKTİF EĞİTİM-SEN % 2,20
 
Yüzde % 1’lik dilim içerisinde değerlendirilmeyen diğer sendikaları da dâhil ettiğimizde ülkemizde eğitim sistemi içerisinde sendikalaşma oranının % 67,51 olduğu görülmektedir.
Değerli Basın Mensupları;
77 milyona hizmet sözü veren hükümet yetkililerine seslenmek istiyorum. İzmir gibi bir ilimizde eğitim sistemimizi yönetecek üst düzey kişilerin tamamının yukarıdaki tablodan da görüleceği gibi % 26’lık dilim içerisindeki bir sendikanın mensubu olmalarının kabul edilebilir bir tarafı yoktur.
Yukarıdaki yüzdeyi ülkemiz genelinde düşünecek olursak 77 milyonun tamamı 20 milyondan mı ibarettir? Değilse ya da söylediklerinizde samimi iseniz bu uygulamadan haberiniz var mıdır? Geriye kalan 57 milyonu bizler mi abartıyoruz? Aynı uygulama 18 Haziran itibarı ile başlayan ve 19 Aralık tarihi itibarıyla sona erecek olan eğitim kurumu yöneticiliklerinde de devam edecek midir?
Yapboz tahtasına çevrilen ve içinden çıkılamaz bir hale getirilen eğitim sistemimizbugünlerde özellikle liselerde önümüzdeki eğitim öğretim yılı içerisinde oluşacak yeni sorunlarla birlikte nereye gittiği belli olmayan bir yolda iken yapılan bu uygulamaları Allah’a havale ediyoruz.
Eğitim kurumları yöneticilerini belirleyecek puanlama sistemi içerisindeki en fazla puanı verecek olan İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin görevlerinin sona ermesi, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlerinin ise yer değiştirmeleri sebebiyle oluşan kaotik ortam trajikomik olaylarla doludur. Bir örnekle açıklayacak olursak; bazı ilçelerimizde boş bulunan şube müdürlüklerine vekâlet eden okul müdürlerinin 28 Haziran itibariyle görevlendirmelerinin sona ermesine rağmen 6 ay birlikte çalışmış olma şartı nedeniyle görevlendirilecek okul müdürlerine puan verecek olmaları esasında kendileri de görevlendirme bekleyen okul müdür adayı olmalarından dolayı sistemimizin nerede olduğunun net bir göstergesidir.
4+4+4 eğitim sistemi dönüşüm sürecinde yaşanan öğretmen norm sorunlarına şimdi bir de idareci sorunlarının eklenmesi ile birlikte eğitim sistemimiz içerisindeki çocuklarımızın etkilenmeyeceklerini beklemek safdillik olacaktır. Okullarımızın dönüşüm süreçleri de göz önüne alınarak mevcut yöneticilerimizin süreç tamamlanıncaya kadar görevlerine devam etmelerinin düşünülmesi gerekmektedir.
Bütün bu gerçekler çerçevesinde eğitim sistemimizin geleceğimizin olmazsa olmazı eğitimimizin en üst düzeyde kaliteli bir şekilde yürütülebilmesi için Türk Eğitim-Sen olarak tüm eğitimcilerimizin ve paydaşlarımızın haklarının yanında olacağımızın ve adı adalet olan, ancak, yapılan tüm bu adaletsiz uygulamalara göz yuman anlayışın karşısında ve bu süreçlerin yakın takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
                                                                              

Merih Eyyup DEMİR
Şube Başkanı
İzmir Şubeleri Adına
Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER