Ders Araçları Herhangi Bir Değerlendirilmeye Tabi Tutulmadan Alınamayacak

Danıştay Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği’ne Yürütmeyi Durdurma Kararı Verdi.

Ders Araçları Herhangi Bir Değerlendirilmeye Tabi Tutulmadan Alınamayacak
31.12.2009 günlü, 27449(4.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği’nin bazı maddelerinin iptali ve öncelikle yürütmenin durdurulması istemiyle Eğitim Sen tarafından dava açılmış, bu davada Danıştay 8.Daire’nin yürütmeyi durdurma isteminin reddine karar verilmesi üzerine Eğitim Sen tarafından Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Başkanlığı’na itirazda bulunulmuştu.
 
İtiraz sonucu Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 3.5.2011 günlü ve YD itiraz No: 2010/781 sayılı kararıyla anılan yönetmeliğin 35/6 maddesinde geçen “herhangi bir değerlendirme ve seçime gerek kalmadan” ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Böylece anılan yönetmelik hükmünde yer alan bilgisayar, tepegöz, atölye ve laboratuvarlarda kullanılan alet ve makineler, kimyasal elementler, yoğaltım malzemeleri vb. eğitim araçlarının Milli Eğitim Bakanlığınca değerlendirilmesine ve seçime tabi tutulmadan okullarda kullanılabilmesi önlenmiş oldu. Dava konusu diğer yönetmelik hükümleriyle ilgili hukuksal süreç ise devam etmektedir.

İLGİLİ DANIŞTAY KARARI İÇİN LİNKİ TIKLAYINIZ
http://www.kamudan.com/images/userfiles/1312479392947.pdf
Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER