YÖNETİCİ ATAMADA 4 YIL ŞARTI NEDEN KONULDU

MEB'in, 4 yıl şartı koymasının nedeni...

YÖNETİCİ ATAMADA 4 YIL ŞARTI NEDEN KONULDU
MEB Kanun Tasarısı ve Okul Yöneticileri:

Tasarıdaki maddelere bakalım:

"(7) İl Milli Eğitim Müdürü, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İl ve İlçe MilliEğitim Şube Müdürü, Eğitim Denetmeni, Okul ve Kurum Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcısı olarak görev yapanların hizmet süresine ve/veya isteğe bağlı yer değiştirmelerine ilişkin usül ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

 

(8) Okul ve Kurum Müdürleri, İl Milli EğitimMüdürünün teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcıları ise Okul veya Kurum Müdürünün inhası ve İl Milli Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından dört yıllığına görevlendirilir. Bu görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usül ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Bu fıkra kapsamındaki görevlendirmeler özlük haklan, atama ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz.

(9) Yurtiçi veya yurtdışında, yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlarla veya başka ülkelerle işbirliği anlaşması çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten okul ve kurumlar, Bakan onayı ile proje okulu olarak seçilen ve belirli eğitim reformu ve programlan uygulanan okul ve kurumlar ile Bakan onayıyla doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlanan kurumlara yapılacak öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmeleri Bakan tarafından yapılır."

Bir kanun hazırlanırken toplumun istek ve ihtiyaçları göz önüne alınır Değişiklik yapılan kanun daha doğrusu KHK henüz 2,5 yıl önce yürürlüğe girmiştir. Üstelik mecliste konuşulmadan bakanlar kurulu kararıyla yürürlüğe girmiştir.

Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından düzenlenen yönetmelikle beraber müdür atamalarında sözlü sınav getirilmiş, rotasyon yani yöneticilerin zorunlu yer değiştirmeleri yönetmelikle 6 yıl, fiilen 7 yıl olarak düzenlenmişti.

Hangi dağda kurt öldü de değişikliğin üstünden 6 ay geçmeden düzenleme yapılıyor? Üstelik bu düzenleme kanunla yapılacak. 4 yılını dolduran herkes görevden alınabilecek, istenen kişi yönetici olarak atanabilecek. Kıstas olmasına da gerek yok. Ben yapar dedim, yapsın dedim atadım olabilecek.

Maddelere bakıldığında kanun yürürlüğe girdiğinde sadece 4 yılını dolduranlar değil doldurmayanlar da görevden alınabilecek çünkü tasarıda "süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usül ve esaslar yönetmelikle düzenlenir."

Denilmektedir.

İllerde valilikler atama yaparken bakanlık istemesi halinde bazı okulları proje okulu diye adlandırıp görevlendirme yapabilecek. Böylece İstanbul Erkek Lisesi gibi okullara atama yapmanın formülü de bulunmuştur.

Bir kanun yapılırken maddeler kadar önemli olan madde gerekçeleridir. Şimdi de okul yöneticileri ile ilgili hükümlerin gerekçelerine bakalım:

Gerekçe maddeden fazla olması beklenirken bu kadar önemli madde de gerekçe tek satır.

"İkinci görev niteliğindeki eğitim kurumu yöneticiliği görevlendirmelerine ilişkin sekizinci fıkra da, uygulamada edinilen tecrübeler ışığında yeniden düzenlenmektedir."

8.fıkrayı yani sözlü sınavla müdür atamayı tecrübeler ışığında düzenliyor idare. O tecrübeler nelerdir diye sorsak işin mimarı dahi bizim kadar iyi hatırlamaz son 10 yılı. Fakat çok önemli bir şeyi bilmektedirler. O da 13.04.2007'de ben istediğimi atarım şeklindeki yönetmeliklerin yargıya takılacağını, 76.madde kapsamında yapılacak atamaların yargıdan döndüğünü, son dönemdeki sözlü sınavlarda yaşanan sorunların yargıdan dönebileceğini, yazılı sınav sonrası sözlü sınavda dahi istedikleri gibi (yüzdeyüz) istenenin yapılamayacağını, istediklerini istedikleri zaman görevden alamayacaklarını, aldıkları taktirde yargıdan döneceğini,

İşte bunları çok iyi bilenler yol kesmek, kıyım yapmak adına böyle bir düzenlemeye gidiyorlar.

Düzenleme Kanunla yapılmalı ki sendikalar yargıdan döndüremesinler. En azından yıllarca Anayasa mahkemesini arşınlamak zorunda kalsınlar.

Peki neden 4 yıl?

Çünkü son atama 2013'te yapıldı ve onlar sözlü sınavla geldiler. En büyük ve son dönemlerdeki en objektif atama ise 2010'da idi ve onlar şu anda 4 yıllarını dolduruyorlar. 2010'dan öncekiler zaten hedefe konulacaklardı.

İşte bu yüzden 4 yıl. Arada kaynayanlar yani yeni gelenler varsa onlar için de 4 yıl dolmadan bitiririm maddesi işletilecektir.

Tecrübeden anlaşılan budur.

Bu tecrübe denilen şey;

Eğitimin gerçekleri değildir,

Eğitimin bilimsel gerekçeleri değildir,

4 yılda verim alınmasının mümkün olmadığı,

4 yılda ya da arada gidebileceğini bilen bir anlayışta yöneticilik yapılamayacağı,

Bilindiği halde böyle davranıldığına göre amaç da eğitim değildir zaten.

Bu konuda iki makale dahi okumayanlardan, iki ülkeyi dahi incelemeden, öğretmen olarak tebeşir tozu yutmayanlardan farklı bir yaklaşım beklemek doğru değildir. Sorulsa mangalda kül bırakmayacaklardır fakat Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz diyor şair...

İşte MEB'in gerekçe olarak sunduğu tecrübesi bunlardan ibaret...

Bu düzenleme meclis genel kuruluna gelecek ve göreceğiz kaç vekil eğitimden anlıyor, eğitimi biliyor daha doğrusu da eğitimi ve ülke geleceğini düşünüyor hep beraber göreceğiz...

Maksut BALMUK

Eğitimci Danışman

www.memurlar.net
Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER