KAMU UZMANLARI, YENİ DEĞİŞİKLİKTEN ENDİŞELİ!

Kamu Uzmanları Platformu, 657 değişikliği konusunda görüş bildirdi.

KAMU UZMANLARI, YENİ DEĞİŞİKLİKTEN ENDİŞELİ!
Kamu Uzmanları Platformu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda yapılacak değişiklik ile ilgili endişelerini dile getirdi.
 
Kamu Uzmanları Platformu'nca, uzmanların çalıştıkları kurumların görev alanına giren konulardaki yetkinliğinin artmasına büyük katkı sağlayan uzmanlık tezinin kaldırılması ve yabancı dil bilgisi şartının ihtiyari hale getirilmesinin, kariyer uzmanlıklar açısından sağlanmaya çalışılan yeknesaklığı bozabileceği, niteliksel farklılıklar doğurabileceği ve kurumsal gelişmeleri akamete uğratabileceği endişelerini taşıdıkları bildirildi.Kamu Uzmanları Platformundan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda öngörülen değişikliğe ilişkin yapılan basın açıklamasında, 2011'de yapılan düzenlemelerle kamu kurumlarında kariyer uzmanlığa dayalı yeni örgütlenme modeline geçişin temel adımlarının atıldığı belirtilerek, yapılan düzenlemelerle uzman istihdam edilmeyen kamu kurumlarında uzmanlık kadroları ihdas edildiği, uzman istihdam edilen kurumlarda ise kariyer uzmanlık sisteminin yeniden yapılandırıldığı anımsatıldı.

Çağdaş ve etkin bir kamu yönetimi açısından son derece önemli ve yerinde olan bu adımlarla kamuda kariyer mesleklere kurumsal bir çerçeve kazandırılarak kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki beşeri sermayenin etkinlik ve yetkinliğini artıran reformun tamamlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Aradan geçen yaklaşık 1,5 yılın ardından kariyer mesleklere ilişkin düzenlemeler bu defa 15 Mayıs 2013 tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile yeniden gündeme geldi. Tasarıyla uzmanlık tezinin kaldırılması ve yabancı dil bilgisi şartının ihtiyari hale getirilmesi düşünülmektedir. Ne var ki, küresel gelişim ve değişimleri takip etme zorunluluğu dikkate alındığında, uzmanların çalıştıkları kurumların görev alanına giren konulardaki yetkinliğinin artmasına büyük katkı sağlayan uzmanlık tezinin kaldırılması ve yabancı dil bilgisi şartının ihtiyari hale getirilmesi, kariyer uzmanlıklar açısından sağlanmaya çalışılan yeknesaklığı bozabileceği, niteliksel farklılıklar doğurabileceği ve 
kurumsal gelişmeleri akamete uğratabileceği endişelerini taşımaktayız. Kaldı ki, son dönemdeki atılımla tüm dünyada önemli bir küresel aktör haline gelen ülkemizde, kariyer meslek mensuplarının asgari bir yabancı dil bilgisine sahip olma şartını sağlamaları, her kurumun bu küresel vizyona uyumunu kolaylaştıracak."

Tasarıyla yapılması planlanan değişiklikte kariyer meslek mensuplarının yardımcılık dönemi sonrası yapılacak yeterlik sınavının tamamen idarelerin takdirine bırakılmasının, bu konuda da farklı uygulamaları beraberinde getirerek belirsizliklere neden olabileceğinin değerlendirildiği bildirilen açıklamada, bu durumun kurumlarda kariyer uzmanlığını esas alan yönetsel politikaları olumsuz etkileyeceği, mesleki alandaki gelişimin sınırlı kalacağı ve uzmanlar eliyle sunulan kamusal hizmetlerin kalitesini artırmaya yönelik hedefin sapmasına neden olabileceği endişeleri taşıdıkları kaydedildi.Etkin kamu yönetiminin önemli unsurlarından biri olan kariyer uzmanlıklara ilişkin kadroların tez hazırlama yükümlülüğü ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma şartı hususlarındaki düzenlemelerin tasarıdan çıkartılarak mevcut haliyle muhafaza edilmesinin, kariyer uzmanlık kadrolarından beklenen performans için büyük önem taşıdığına inanıldığı belirtilen açıklamada, "Hükümetimizin ve Yüce Meclisimizin bu hassasiyetlerimizi dikkate alarak tasarısının bu doğrultuda tekrar gözden geçirileceğine ve 
kariyer mesleklere ilişkin kazanımların güçlendirilerek devam ettirileceğine olan inancımız tamdır" ifadesine yer verildi.
Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2013, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER