MAHKEMEDEN 4/C LİYE MÜJDE

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, 4/C' li personele döner sermaye verilmesi yönündeki kararı onadı.

MAHKEMEDEN 4/C LİYE   MÜJDE
4/C’ li çalışan memur, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi,  4/C' li personele döner sermaye verilmesi yönündeki kararı onamasıyla döner sermaye almaya hak kazandı.
 
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ nde 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi göre görev yapan Yavuz Gültekin, üyesi olduğu Sağlık-Sen sendikasının avukatı aracılığı ile döner sermaye alabilmek için dava açtı. İstanbul 10. İdare Mahkemesi Hakimliği’ nce görülen davada  verilen  24/11/2014 gün ve E:2014/1080, K:2014/1845 sayılı karar,  Yavuz Gültekin’ e döner  sermaye ödenmesi yönünde verildi.
 
Bu karara kurum tarafından itiraz edilerek , 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi uyarınca istihdam edilen personele döner sermaye ek ödemesi verileceğine dair düzenleme bulunmadığı, özlük haklarının yargı kararı ile genişletilemeyeceği savunularak iptal edilmesi istemiyle bir üst mahkemeye gidildi, İstanbul Bölge idare Mahkemesi Dördüncü Kurulunca görüşülen davada,  mahkeme heyeti İdare Mahkemesi kararında Kanunda sayılan bozma nedenlerinin bulunmadığı anlaşıldığından ve itiraz dilekçesinde ileri sürülen iddialar da söz konusu kararın bozulmasını sağlayacak nitelikte görülmediğinden itirazın reddine, kararın onanmasına 11.03.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verdi.
Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER