AYLIKSIZ İZİN İSTEYEN MEMURDA HANGİ ŞARTLAR ARANIR?

Belli bir hizmet süresine sahip olan Devlet memurlarının, talep etmeleri durumunda memuriyet süreleri boyunca toplam 1 yıla kadar (en fazla iki defada kullanılmak üzere) aylıksız izin almaları mümkün olabilmektedir.

 AYLIKSIZ İZİN İSTEYEN MEMURDA HANGİ ŞARTLAR ARANIR?
Belli bir hizmet süresine sahip olan Devlet memurlarının, talep etmeleri durumunda memuriyet süreleri boyunca toplam 1 yıla kadar (en fazla iki defada kullanılmak üzere) aylıksız izin almaları mümkün olabilmektedir.
 
Devlet memurlarının herhangi bir gerekçeye bağlı olmadan alabilecekleri aylıksız iznin süresi en çok 1 yıl kadar olabilmektedir. Bu iznin alınabilmesi için, en az 5 yılının tamamlanmış olması şarttır.
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memurların “Aylıksız izin” kullanabileceği haller arasında; “Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir.” şeklinde bir düzenlemeye de yer vermiştir.
 
Hizmet süresine bağlı aylıksız izin kullanma şartları
 
-En az 5 yıllık hizmet süresi olanlar kullanabilir.
 
-Talep üzerine verilir.
 
-Memuriyet süresince toplam en çok 1 yıl süreyle verilir.
 
-Toplam süreyi aşmayacak şekilde, en çok iki defa kullanılabilir.
 
Aylıksız izin verilmesine esas hizmet süresinin hesabı
 
En az 5 yıl hizmeti olan memurlara aylıksız izin verilebilmesi için, bu hizmetlerinin, yıllık izin süresinin hesabında esas alınan sürelerden olması gerekmektedir.  
 
Yıllık izin süresinin hesabında esas alınacak süreler konusunda,154 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde de düzenleme yapılmıştır. Tebliğde özetle; hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmetlerin memurların yıllık izin sürelerinin hesabında dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir.
 
Buna göre; hizmet süresine bağlı olarak aylıksız izin alacak memurun hizmet süresinin, yıllık izin süresine esas hizmet süresi hesabına göre belirlenmesi gerekecektir.
 
Yıllık izin süresinin hesabında değerlendirilen süreler
 
Yıllık izin süresi hesabında, memuriyette geçen hizmet sürelerinin tamamı ile memuriyette geçmemiş bazı süre ve hizmetler de değerlendirilmektedir. Yıllık izin süre hesabında değerlendirilen memuriyet dışı hizmetleri memurunyeri.com olarak özetle şu şekilde ifade edebiliriz:
 
**Hangi statüde olursa olsun (işçi, sözleşmeli, 4/B, 4/C gibi) kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin tamamı değerlendirilir.
 
**Askerlik süresinin tamamı değerlendirilir. Ayrıca, hazarda ve seferde muvazzaflık hizmeti dışında silahaltına alınan Devlet memurlarının silahaltında geçirdikleri sürelerin tamamı değerlendirilir.
 
**Teknik hizmetler sınıfına girenlerden, memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya özel iş yerlerinde yapanlar ile memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girenlerin teknik hizmetlerde geçirdikleri sürenin (en çok 16 yılın) 3/ 4’ü değerlendirilir.
 
**Sağlık hizmetleri sınıfına girenlerden, memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya özel iş yerlerinde yapanlarla memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girenlerin teknik hizmetlerde geçirdikleri sürenin (en çok 16 yılın) 3/ 4’ü değerlendirilir.
 
**Avukatlık hizmetleri sınıfına girenlerden, memuriyete girmeden önce veya memurluktan ayrılarak serbest avukat olarak geçirdikleri sürelerin (en çok 16 yılın) 3/ 4’ü,
 
**Basın Kartları Yönetmeliğine göre, basın kartına sahip olmak suretiyle gazetecilik yaparak memurluğa girenlerden, meslekleriyle ilgili görevlerde istihdam edilmeleri şartıyla, fiilen gazetecilik yaparak geçirdikleri sürelerin (en çok 16 yılın) 3/ 4’ü değerlendirilir.
 
**Özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı emrinde memuriyete girenlerin özel okullarda geçirdikleri sürelerin (en çok 18 yılın) 2/3’ü değerlendirilir.
 
**Avukatlık staj süresinin tamamı değerlendirilir.
Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER