AİLE HEKİMLERİNE GELEN YENİ CEZAİ DÜZENLEMELER NELER?

AİLE HEKİMLERİNE GELEN YENİ CEZAİ DÜZENLEMELER NELER?
Aile hekimlerine getirilen nöbet uygulamasına tepki gösteren aile hekimlerinin önemli bir bölümü nöbet tutmama eylemine gitmişti.
 
Nöbet tutmayana 20 ceza puanı
 
Aile hekimlerinin nöbet tutmama eylemine karşı Sağlık Bakanlığı hafta içinde yapılan yönetmelik değişikliği ile ceza puanı uygulamasına geçti. Buna göre, aylık nöbetini mazeretsiz tutmayan aile hekimine 20 ihtar puanı verilecek, iki yıllık sözleşme döneminde 100 ihtar puanı alan aile hekiminin sözleşmesi feshedilecek.
 
Bakanlık aile hekimliğinde ödeme ve sözleşme konularında düzenlemeler içeren yeni yönetmelikle birlikte aile hekimliğinde uygulanacak ihtar puan cetvelini de yeniden düzenlendi.
 
Yeni düzenlemeler ile çalışma saati ve kıyafeti, verem hastalarının takibi, aşı ve aşılama ile nöbet gibi konularda ihtar puanlarında değişiklik yapıldı.
 
İşe gelmeyene 10 ihtar puanı
 
Çalışma saatleri planına uymamada 3 yerine 5, izinsiz işe gelmemede her gün için 5 yerine 10, verem (tüberküloz) hastalarının doğrudan gözetim tedavisini yapmama veya yapılmasını sağlamama durumunda 5 yerine 10, mevzuatla verilen diğer hizmetleri yapmama halinde de 5 yerine 10 ihtar puanı verilecek.
 
İş kıyafetine açıklık getirildi
 
Yönetmelikte yer alan iş kıyafetine de açıklık getiridi. İş kıyafetinin giyilmemesi drumunda 5 puanlık ihtar puanı verilirken, önceki düzenlemedeki "forma" ibaresi, "mesleki beyaz önlük ve forma" şeklinde değiştirilerek açıklık getirildi.
 
Yeni cezalar
 
Ayrıca yönetmelik değişikliği ile daha önce ihtar puanı verilmeyen bazı durumlar da cetvele eklendi.
 
Buna göre, yeşil ve kırmızı reçeteleri bulundurmamaya 10, miadı geçmiş aşı bulundurmaya 15, mesai dışı hizmet ve/veya nöbete izinsiz mazeretsiz gelmemeye de 20 ihtar puanı verilecek.
 
Mesai saati içinde ilaç firma temsilcilerini aile sağlığı merkezi içinde kabul edenlere ise bundan sonra 10 yerine 5 ihtar puanı verilecek.
 
Bazı ihtar puanları düşürüldü
 
Daha önce koruyucu hekimlik uygulamalarında verilen görevi yerine getirmeyen, gerçek dışı beyanda bulunanlara 20 ihtar puanı verilirken, yeni düzenlemeyle performansa tabi olmayan koruyucu hekimlik uygulamalarında verilen görevleri yerine getirmeyenler 10 ihtar puanı alacak.
 
Bekleme ve tedavi alanlarında aydınlatmanın yetersizliğinde ve görev esnasında ilaç reklamı içeren malzeme kullanıldığında 5'er ihtar puanı verilmesi uygulaması da sonlandırıldı.
 
Aile hekimleri 2 yıllık sözleşme döneminde 100 ihtar puanı alırsa sözleşmeleri feshediliyor.
 
Nöbeti Anayasa Mahkemesi iptal etmedi
 
Aile hekimlerine nöbet uygulamasına ilişkin yasa hükmünün iptali için açılan davada, Anayasa Mahkemesi, mesai saatleri dışında asgari 8 saat nöbet öngören düzenlemenin iptal istemini reddetmişti.
Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER