Danıştay'dan Fizyoterapist, Diyetisyen ve Psikologlara Müjde

Danıştay Türk Sağlık-Sen'in açtığı davada verdiği kararla kamuda görev yapan Fizyoterapist, Diyetisyen ve Psikologların mesai saati dışında serbest çalışmalarının önünü açtı.

Danıştay'dan Fizyoterapist, Diyetisyen ve Psikologlara Müjde

Türk Sağlık-Sen Sağlık Bakanlığı'na bir başvuru yaparak kamuda görev yapan fizyoterapist, diyetisyen, psikolog ve çocuk gelişimcisi gibi meslek mensuplarının mesai saatleri haricinde mesleklerini serbest icra edip edemeyecekleri hakkında görüş sormuştu. Bakanlığın olumsuz cevabı üzerine konu mahkemeye taşınmış Ankara 13. İdare Mahkemesi söz konusu meslek sahiplerinin mesai dışında serbest çalışmalarını düzenleyen özel bir kanun olmadığından bu meslek gruplarında çalışanların mesleklerini icra edemeyeceğine karar vermişti.

 

Söz konusu kararın Türk Sağlık-Sen tarafından Danıştay'da temyiz edilmesi üzerine konuyu görüşen Danıştay 12. Dairesi sendikanın temyiz başvurusunu kabul ederek yerel mahkemenin kararını bozdu. Danıştay böylelikle kamuda görev yapan Fizyoterapist, Diyetisyen ve Psikologların mesai saati dışında serbest çalışmalarının önünü açmış oldu.

 

Danıştay kararında bu meslek mensuplarının yürüttükleri hizmetin sağlık hizmeti olduğuna dikkat çekerek mesai dışında serbest çalışmalarına izin verilmemesinin hak ve adalet ilkesine uygun olmadığına karar verdi.

 

Danıştay'ın verdiği kararda " Her ne kadar; 2368 Sayılı Kanunun 4. maddesinde söz konusu meslek mensuplarının mesai saatleri dışında serbest olarak çalışabilmeleri için özel kanunlara göre meslek ve sanatlarını serbest olarak icra etme hak ve yetkisine sahip olunması gerektiği vurgulanmış ise de, Sağlık hizmetleri sınıfında yer almalarını gerektirecek nitelikte görevler yürütmekte olan ve 657 sayılı yasanın 36. maddesinde sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında sayılan fizyoterapist, diyetisyen, psikolog, sosyal çalışmacı ve benzeri sağlık personelinin bu haktan yararlanmamasının hak ve adalet ilkesine uygun olmadığı tartışmasızdır" denildi.

 

Danıştay ayrıca kararda çocuk gelişim uzmanlarının da 657 sayılı yasada belirtilen sağlık hizmetleri sınıfı ve yardımcısı sağlık hizmetleri sınıfında belirtilen benzeri sağlık personeli kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.

 

Danıştay 12. Dairesi açıklanan bu nedenlerden dolayı Türk Sağlık-Sen'in temyiz isteminin kabulüne, Ankara 13. İdare Mahkemesinin verdiği kararın bozulmasına ve belirtilen nedenler gözetilmek üzere yeniden karar verilmek üzere dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine karar verdi.

 

Danıştay'ın kararı ile ilgili bir değerlendirme yapan Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci " Danıştay temyiz başvurumuzu kabul ederek Fizyoterapist, Diyetisyen, Psikolog ve Çocuk Gelişimcisi gibi çalışanların mesai dışında serbest çalışmalarının önünü açan bir karara imza atmıştır. Bu meslek gruplarının bu konudaki haklılığı Danıştay'ca tescil edilmiştir. Bir anlamda mesai saatinden sonra serbest çalışmalarının önü açılmıştır. Umarız mahkemede Danıştay'ın açıkladığı nedenlere göre bir karar verir, bu konuda yaşanan mağduriyetin önüne geçer." dedi.

   

DANIŞTAYIN İLGİLİ KARARI İÇİN BELGELERİ TIKLAYIN  

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER