DANIŞTAY'DAN TAM GÜN YASASINA KISMİ İPTAL

Danıştay Sağlık Bakanlığı’nın “Tam Gün Kanunu” ile ilgili işleminin, “kamuda görevli hekimlerin muayenehane açamayacaklarına” ilişkin bölümünü iptal etti. Daire işlemin, “Kamuda görevli hekimlerin özel sağlık kuruluşlarında çalışmalarının mümkün olmadığına” ilişkin bölümünün iptal istemini ise reddetti.

DANIŞTAY'DAN TAM GÜN YASASINA KISMİ İPTAL
Danıştay Sağlık Bakanlığı’nın “Tam Gün Kanunu” ile ilgili işleminin, “kamuda görevli hekimlerin muayenehane açamayacaklarına” ilişkin bölümünü iptal etti. Daire işlemin, “Kamuda görevli hekimlerin özel sağlık kuruluşlarında çalışmalarının mümkün olmadığına” ilişkin bölümünün iptal istemini ise reddetti.

Türk Tabipleri Birliği(TTB), Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde 16 Temmuz 2010’da yayımlanan “Tam Gün Kanunu ile İlgili Basın Açıklaması” ile 5947sayılı Yasa ve bu Yasa hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararına göre, üniversite öğretim üyeleri dışında kamuda çalışan tüm doktorların muayenehane açmaları ve özel sağlık kuruluşlarında çalışmalarının mümkün olmadığı ve bu uygulamanın 30 Temmuz 2010 tarihinden itibaren başlayacağının duyurulmasına ilişkin işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay’a dava açtı. Davayla ilgili ilk incelemesini yapan Danıştay 5. Dairesi, işlemin yürütmesini durdurdu. Karara Sağlık Bakanlığı tarafından itiraz gelince dosya Danıştay İdari Davalar Genel Kurulu’nun gündemine geldi. İtirazı görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sağlık Bakanlığı’nın itirazını kabul etti ve üniversite öğretim üyeleri dışında kamuda çalışan tüm doktorların muayenehane açamayacakları ve özel sağlık kuruluşlarında çalışamayacaklarına ilişkin işlemi, hukuka uygun buldu. Davayı esastan görüşen Danıştay 5. Dairesi ise Sağlık Bakanlığı’nın ilgili işleminin, “Kamuda görevli hekimlerin muayenehane açamayacaklarına” ilişkin bölümünü iptal etti. Daire işlemin, “Kamuda görevli hekimlerin özel sağlık kuruluşlarında çalışmalarının mümkün olmadığına” ilişkin bölümünün iptal istemini ise reddetti.

-KARAR OY ÇOKLUĞU İLE ALINDI-

Daire kararı oyçokluğu ile alındı. Karara muhalif kalan bir üyeler, kamu görevlisi hekimlerin serbest çalışabilmesi konusunda ilgili yasadaki sınırlamanın halen devam ettiğine dikkat çekti. Üye karşı oy yazısında, ilgili yasa ve diğer yasalarda açıkça kamu görevlisi hekimlerin serbest çalışabileceğine dair hüküm bulunmadığını bu nedenle de davanın ret edilmesi gerektiğini dile getirdi. Çoğunluğun görüşüne katılmayan bir diğer üye ise kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hekimlerin muayenehane açamayacaklarına ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışmalarının mümkün olmadığına ilişkin işlemin iptali gerektiğine dikkat çekti.Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER