EYSEN'den Milli Eğitim Bakanı'na Öneriler

EYSEN Genel Merkezi tarafından yeni Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER'e öneriler konulu bir yazı gönderildi

EYSEN'den Milli Eğitim Bakanı'na Öneriler
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NA

ANKARA

Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ömer DİNÇER’e yeni görevinde başarılar diliyor ve sendika olarak bazı önerilerde bulunmak istiyoruz.

1. Okul ve kurum yöneticilerinin atamaları ve yer değiştirmelerini düzenleyen ve taslak çalışmaları yapılan, yeni Yönetici Atama Yönetmeliği kısa sürede yayınlanmalı ve yönetmelikte; bütün yönetim basamaklarını kapsayacak şekilde, zorunlu yer değiştirme, iller arası yer değiştirme, özür grubu yer değiştirme ve ek-2’deki puan kriterleri ile ilgili adil bir düzenleme yapılmalıdır.

2. Kariyer basamakları konusu büyük mağduriyetlere yol açmıştır. Son 5 yıldır öğretmenler arasında bir eşitsizlik söz konusudur, Uzman öğretmen-başöğretmen ayırımına son verilmeli, çalışma yılına göre bir ek ödeme yapılmalıdır. Ayrıca Yüksek lisans ve doktora yapmak teşvik edilmeli, bu öğretmenlere de emeklerinin karşılığında bir ödeme yapılmalıdır.

3. İl, ilçe ve bakanlığın çeşitli birimlerinde şube müdürü olarak görevlendirilmiş çok sayıda öğretmen ve yönetici bulunmaktadır. Hangi kriterlere göre görevlendirildiği belli olmayan bu şube müdürlerinin görevlendirmeleri iptal edilmeli,(Özellikle şube müdürlüğünde çok sayıda norm fazlası görevlendirme bulunmaktadır) yeni normlar belirlenerek sınav, kariyer ve liyakata göre atamalar yapılmalıdır. Kritere bakılmasızsın yapılan görevlendirmeler kariyer ve liyakat sahibi insanların çalışma isteğini kırmaktadır.

4. İlçe milli eğitim müdürleri, şube müdürleri ve şefler, öğretmen ve memurlardan düşük maaş almaktadırlar. Bu sorun çözülmelidir. Özellikle ek dersleri ile ilgili bir düzenleme yapılmalıdır. Bu görevleri yapanlar derse girmediğinden başka bir isim altında ödeme yapılmalıdır.

5. 25/02/2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurları Kanunu’nun değiştirilen 104. maddesinin “e” fıkrasına göre yöneticilerin yıllık ve mazeret izinli olduğu günlerde ek ders ücretlerinin ödenmesi konusunda çalışma yapılmalıdır.

6. Ücretsiz dağıtılan ders kitapları büyük bir israfa yol açmaktadır. Bu kitapların yeniden kullanılması için önlemler alınmalıdır.

7. Okullarda kayıt parası, temizlik parsı, katkı payı, aile birliğine bağış, vb. şeklinde para toplanılmasının önüne geçilmelidir. Ancak “para toplayanı görevden alırım” düşüncesi de yanlıştır. Bakanlıktan beklenen okul müdürlerini tehdit etmek değil; hizmetli personel, büro hizmetleri, kırtasiye, temizlik, bakım onarım, donanım, vb. masraflar için ödenek gönderilmesidir. Özellikle ilköğretim okulları bu konularda büyük sıkıntı çekmektedir. Ödenek sağlandığı takdirde okul müdürü eğitim öğretime odaklanacak ve öğrenci başarısı artacaktır.

8. 2000 ve sonraki yıllarda mezun olmuş 200-300 bin arasındaki öğretmen adayı her yıl KPSS ye girerek atanmayı beklemektedir. Ancak bunlara sıra hiçbir zaman gelmemektedir. Bu konuda bir planlama yapılarak atama bekleyen öğretmenler sorunu çözülmelidir. Üniversitelerle işbirliği yapılarak öğretmenlik ile ilgili bölümlerde mezunların yığılmasını önleyen bir düzenleme yapılmalıdır.

Bu konuların dışında da çözülmeyi bekleyen birçok sorun vardır, bütün paydaşlarla birlikte iyi bir ekip çalışması sağlandığı takdirde çözülemeyecek bir sorun yoktur. Bu nedenle sendika olarak her türlü işbirliğine açık olduğumuzu ve yukarıda belirtilen konularda çalışmalar yapılması hususunu arz ederiz.

Necdet KARA Serap ÖZTÜRK

Genel Sekreter Genel Başkan

NOT: Öneriler resmi yazı olarak Bakanlığa iletilmiştir 

Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER