LBT'den Borçlu TÜRKİYE KAMU-SEN üyelerine kolaylık

Türkiye Kamu-Sen ile LBT Varlık şirketi arasında yapılan antlaşmaya göre, LBT’ye devredilmiş borcu olan üyelerimiz artık rahat bir nefes alacak. Protokol uyarınca üyelerimiz ve yakınlarına ait borçların birikmiş tüm faizleri silinecek, borçların ana paraları da 36 aya kadar faizsiz olarak taksitlendirilecek.

LBT'den Borçlu TÜRKİYE KAMU-SEN üyelerine kolaylık
2010 yılı sonu itibariyle Türk bankacılık sisteminin bilançosundaki toplam kredi hacmi 600 milyar TL’ye yaklaşmıştır. Bu miktarın 25 milyar TL’yi aşan kısmı tahsili gecikmiş alacak statüsündedir.

Birikmiş temerrüt faiz yükü ile birlikte tahsili gecikmiş kredi miktarı 40 milyar TL’yi aşmaktadır. Bu borç yükü ödenmediği sürece bir yandan temerrüt faizleriyle büyürken, bir yandan da borçluların Merkez Bankası ve Kredi Kayıt Bürosu nezdindeki kayıtlarında durarak borçluların ticari itibarlarını ve kredi kullanabilme imkanlarını olumsuz etkilemektedir.

Kuruluşlarından itibaren 20’ye yakın bankadan bir milyona yakın vatandaşımıza ait toplam 12 miyar TL kadar borcu devralan LBT Varlık Yönetim A.Ş. bankacılık sistemindeki tahsili gecikmiş alacakların %30’dan fazlasını üstlenmiş durumdadırlar. TÜRKİYE KAMU-SEN ile imzaladıkları protokol çerçevesinde LBT Varlık, TÜRKİYE KAMU-SEN üyelerinin ve yakınlarının borçlarını çok avantajlı şartlarda yeniden yapılandırmayı kabul etmişlerdir. Protokol uyarınca TÜRKİYE KAMU-SEN üyeleri ve yakınlarına ait borçların birikmiş tüm faizleri silinecek, borçların ana paraları da 36 aya kadar faizsiz olarak taksitlendirilecektir.

TÜRKİYE KAMU-SEN üyeleri LBT Varlık şirketine devredilen banka borçlarını tüm faizi silinerek ve vade farksız 36 ayda ödeyebiliyor.

Detaylar için 02124444528’yi arayın.


TÜRKİYE KAMU-SEN İLE LBT ARASINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR PROTOKOL


TARAFLAR

MADDE – 1: Bir tarafta yasal idare merkezi Dr. Mediha Eldem Sok.No:85, Kocatepe Çankaya/Ankara olan Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu ( TÜRKİYE KAMU-SEN) ile diğer tarafta Profilo Plaza, B Blok, K:1 Mecidiyeköy, İstanbul adresinde faaliyet gösteren LBT VARLIK YÖNETİM A.Ş. (LBT) arasında işbirliği hususunda aşağıdaki şartlarla işbu Protokol imzalanmıştır.

Yukarıda yazılı adresler tarafların tebligatta esas adresleridir. Adreste bir değişiklik olduğu takdirde taraflar değişikliği karşı tarafa en geç (5) beş iş günü içerisinde yazılı olarak bildirecektir. Aksi halde taraflar protokolde yazılı adrese yapılacak her türlü tebligatın geçerli olduğunu kabul etmişlerdir.

AMAÇ

MADDE – 2: Bu Protokolün amacı; LBT’nin çeşitli bankalardan temlik almış olduğu, portföylerde bulunan tahsili gecikmiş kredi alacaklarından TÜRKİYE KAMU-SEN teşkilatı (alt kuruluşlar olan TÜRK EĞİTİM-SEN, TÜRK SAĞLIK-SEN, TÜRK BÜRO-SEN, TÜRK DİYANET VAKIF-SEN, TÜRK HABER-SEN, TÜRK TARIM ORMAN-SEN, TÜRK İMAR-SEN, TÜRK ULAŞIM-SEN, TÜRK ENERJİ-SEN ,TÜRK YEREL HİZMET-SEN, TÜRK KÜLTÜR SANAT-SEN, , ile TÜRK EMEKLİ-SEN ve BİRLEŞİK EMEKLİLER DERNEĞİ) üye ve çalışanlarına ait teminatsız borçların gerek geçmiş döneme gerekse de gelecek döneme ait gecikme faizlerinin alınmaksızın yalnızca anaparalarının, aylık faiz uygulanmaksızın 36 ay vade ile tahsili ile sona erdirilmesine dair yapılan işbirliğinin usul ve esaslarını belirlemektir.

KAPSAM

MADDE – 3: Bu Protokolün amacı; LBT’nin çeşitli bankalardan temlik almış olduğu , portföylerde bulunan tahsili gecikmiş kredi alacaklarından TÜRK EĞİTİM-SEN, TÜRK SAĞLIK-SEN, TÜRK BÜRO-SEN, TÜRK DİYANET VAKIF-SEN, TÜRK HABER-SEN, TÜRK TARIM ORMAN-SEN, TÜRK İMAR-SEN, TÜRK ULAŞIM-SEN, TÜRK ENERJİ-SEN ,TÜRK YEREL HİZMET-SEN, TÜRK KÜLTÜR SANAT-SEN, , ile TÜRK EMEKLİ-SEN ve BİRLEŞİK EMEKLİLER DERNEĞİ) üye ve çalışanlarına ait teminatsız borçların gerek geçmiş döneme gerekse de gelecek döneme ait gecikme faizlerinin alınmaksızın yalnızca anaparalarının, aylık faiz uygulanmaksızın 36 ay vade ile tahsili ile sona erdirilmesine dair yapılan işbirliğinin usul ve esaslarını kapsar.

DAYANAK

MADDE – 4 : İş bu Protokolün hazırlanmasına, TÜRKİYE KAMU-SEN Yönetim Kurulunun …………….tarihinde yapılan toplantısında alınan …………..sayılı kararı dayanak oluşturur.

TANIMLAR

MADDE – 5: Bu Protokolde geçen;
TÜRKİYE KAMU-SEN: Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu’nu,
LBT : LBT Varlık Yönetim A.Ş.’yi,
TARAFLAR : TÜRKİYE KAMU-SEN ve LBT’yi ifade eder.


TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE – 6:
6.1 LBT’nin, çeşitli bankalardan temlik almış olduğu, portföylerde bulunan tahsili gecikmiş kredi alacaklarından TÜRKİYE KAMU-SEN teşkilatı (alt kuruluşlar olan TÜRK EĞİTİM-SEN, TÜRK SAĞLIK-SEN, TÜRK BÜRO-SEN, TÜRK DİYANET VAKIF-SEN, TÜRK HABER-SEN, TÜRK TARIM ORMAN-SEN, TÜRK İMAR-SEN, TÜRK ULAŞIM-SEN, TÜRK ENERJİ-SEN ,TÜRK YEREL HİZMET-SEN, TÜRK KÜLTÜR SANAT-SEN, , ile TÜRK EMEKLİ-SEN ve BİRLEŞİK EMEKLİLER DERNEĞİ) üye ve çalışanlarına ait teminatsız borçların gerek geçmiş döneme gerekse de gelecek döneme ait gecikme faizlerinin alınmaksızın yalnızca anaparalarının, aylık faiz uygulanmaksızın 36 ay vade ile tahsili ile sona erdireceklerdir.

6.2 LBT , işbu Protokol kapsamında faizsiz olarak sadece anapara tahsili ile borç kapanması imkanını TÜRKİYE KAMU-SEN teşkilatı (alt kuruluşlar olan TÜRK EĞİTİM-SEN, TÜRK SAĞLIK-SEN, TÜRK BÜRO-SEN, TÜRK DİYANET VAKIF-SEN, TÜRK HABER-SEN, TÜRK TARIM ORMAN-SEN, TÜRK İMAR-SEN, TÜRK ULAŞIM-SEN, TÜRK ENERJİ-SEN ,TÜRK YEREL HİZMET-SEN, TÜRK KÜLTÜR SANAT-SEN, , ile TÜRK EMEKLİ-SEN ve BİRLEŞİK EMEKLİLER DERNEĞİ) üye ve çalışanlarına sağlamıştır. LBT’nin portföyündeki diğer borçlulara bu imkânı sağlamak yükümlülüğü bulunmamaktadır.

6.3 TÜRKİYE KAMU-SEN, işbu Protokolün imzalanmasını müteakiben teşkilat içi genelge ve basın duyurusuyla işbu Protokol hakkında üyelerini bilgilendirecektir.

6.4 LBT, işbu Protokol kapsamında borçları tahsil imkânı sağlanacak borçluların listesini kendisine ait internet sitelerinde yayınlayabilir. Listenin LBT’nin internet sitelerinde yayınlanması halinde TÜRKİYE KAMU-SEN, hazırlayacağı genelge ile bu hususu da duyuracaktır.
6.5 İşbu Protokol ile ilgili olarak LBT, TÜRKİYE KAMU-Sen’den herhangi bir hak veya alacak talebinde bulunamaz.

ANLAŞMAZLIKLARIN HALLİ

MADDE – 7: İş bu Protokol hükümlerinden doğacak anlaşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

YÜRÜRLÜK

MADDE – 8: İş bu Protokol 8 maddeden müteşekkil olup, tarafların imzasını müteakip …/…/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu . LBT Varlık Yönetim A.Ş.
(TÜRKİYE KAMU-SEN) Adına Yetkililerin; Adına Temsilcinin;
Adı Soyadı: Adı Soyadı:

İlhan KOYUNCU İsmail KONCUK Hasan İlker YÖNEY
GEN. SOS. İŞL. SEK. GENEL BAŞKAN VEKİLİ GENEL MÜDÜR VEKİLİGüncelleme Tarihi: 07 Nisan 2011, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
ramazan doğan
ramazan doğan - 10 yıl Önce

Kişinin dosyası lbt de değilse yine bir işe yaramıyor.

SIRADAKİ HABER