MAHKEMEDEN ESASTAN İPTAL KARARI

Zonguldak İdare Mahkemesinden Esastan İptal Kararı

MAHKEMEDEN ESASTAN İPTAL KARARI

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmesine ilişkin Yönetmelik kapsamında Okul Müdürlerinin 75 puana dayalı değerlendirmesi sonucu görevden alınmasına ilişkin, sendikamızın üyemiz adına açtığı davada Zonguldak İdare Mahkemesi esastan İPTAL kararı verdi.

Zonguldak İdare Mahkemesinin, üyemiz hakkında 2014/1229 Esas, 2015/249 Karar sayılı ve 05.03.2015 tarihli, kararında; “(…) dava konusu değerlendirme işleminin nesnel, somut ölçme ve değerlendirme kriterlerine dayanmadığı ve bu haliyle objektiflikten uzak, soyut ve dayanaksız olması nedeniyle bu değerlendirme formuna dayalı davacının müdürlük görev süresinin uzatılmamasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemlerin iptaline, (…) oybirliğiyle karar verildi.” denilmektedir.

Bu ve bunun gibi sayısız Yürütmeyi Durdurma kararlarından sonra çıkan esastan iptal kararı gereği Milli Eğitim Bakanlığının, yargı kararlarını uygulama konusunda gerekli hassasiyeti göstermesi ve iptal edilen bu haksız işlemlerden sonra görevleri sona erdirilen yöneticilerin başkaca bir işleme gerek görmeksizin görevlerine iade edilmesi beklenmektedir. Aktif Eğitimciler Sendikası olarak Milli Eğitim Bakanlığını mahkeme kararlarını uygulama konusunda göreve davet ediyoruz.

 

Esastan İPTAL Kararı için tıklayınız.

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER