TEKNİK PERSONELE İLAVE TAZMİNATLA İLGİLİ MEB GÖRÜŞÜ

Türk Eğitim Sen olarak, Bakanlığa gönderdiğimiz 22.12.2014 tarih ve 1977 sayılı yazımızda, Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda görevli teknik personelden, faal durumda bulunan hizmet binalarının dışında okul bahçe duvarı, bahçeye çeşme yapımı, okul binalarındaki elektrik güç artırımı çalışması, bina etrafına tretuvar yapımı işleri için bina dışında açık çalışma mahalli kapsamında görev yapanlara bu görevlere istinaden ek özel hizmet tazminatının ödenip ödenmeyeceği hususunda görüş istenmiştir.

TEKNİK PERSONELE İLAVE TAZMİNATLA İLGİLİ MEB GÖRÜŞÜ
Türk Eğitim Sen olarak, Bakanlığa gönderdiğimiz 22.12.2014 tarih ve 1977 sayılı yazımızda, Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda görevli teknik personelden, faal durumda bulunan hizmet binalarının dışında okul bahçe duvarı, bahçeye çeşme yapımı, okul binalarındaki elektrik güç artırımı çalışması, bina etrafına tretuvar yapımı işleri için bina dışında açık çalışma mahalli kapsamında görev yapanlara bu görevlere istinaden ek özel hizmet tazminatının ödenip ödenmeyeceği hususunda görüş istenmiştir.
Bakanlığın 19.01.2015 tarih ve 555203 sayılı cevabi yazısında, konuya ilişkin il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen MEB Strateji Geliştirme Başkanlığının 15.01.2015 tarih ve 482611 sayılı görüş yazısı doğrultusunda işlem yapılması gerektiği belirtilmiştir.
Bahsi geçen görüş yazısında ise; Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Karar Eki II sayılı “Özel Hizmet Tazminatı” cetvelinin “(E) Teknik Hizmetler” bölümünün 6. Sırasında yer alan; faal durumdaki hizmet binalarının tadilat, bakım ve onarımı işlerinin açık çalışma mahalli kapsamında değerlendirilmeyeceğidüzenlemesi ile 11.05.2006 tarih ve 26165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 160 sayılı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği’nin ”C-II Sayılı Cetvele İlişkin Açıklamalar” bölümünün 6. Sırasında yer alan; “…bu ilave tazminatın kimlere ödeneceğinin ise iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık dönemler halinde, ilgili birim amirlerince belirleneceği ve ödemelerin görevin fiilen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre, kadroları Teknik Hizmetler Bölümünün l ila 4 üncü sırasında sayılanlara, söz konusu ek özel hizmet tazminatının ödenebilmesi için; a) Bu personelin büro, atölye, ısı santralı, laboratuar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları gibi “kapalı mahaller” dışında arazi, park, bahçe, şantiye, inşaat, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri, yol, tünel, demiryolu, büyük içme suyu, köprü, kıyı yapıları, baraj v.b. açık çalışma mahallerinde görevlendirilmiş ve bu mahallerde fiilen çalışmış olmaları, b) Söz konusu görevlendirmelere ilişkin olarak ilgili birim amirlerince belirlenen görev ve isimleri ihtiva eden listelerin ibrazıyeterli olacaktır. Faal durumdaki hizmet binalarının tadilat, bakım ve onarım işleri açık çalışma mahalli kapsamında değerlendirilmeyecektir.” açıklamaları doğrultusunda işlem yapılması gerektiği belirtilmiştir.
 
İlgili cevabi yazı için tıklayınız
Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER