KAMU-SEN ÜYELERİNE YÖNELİK YÜKSEK LİSAN ANLALMASI İMZALANDI...

KAMU-SEN ÜYELERİNE YÖNELİK YÜKSEK LİSAN ANLALMASI İMZALANDI...
Türkiye Kamu Sen İstanbul Teşkilatıolarak; sendika üyelerimizin, eş ve çocuklarının ve 1. Derecede yakınlarının indirimli olarak yüksek lisans yapabilmeleri için Gelişim Üniversitesi ile bir protokol imzaladık. Protokol gereği üyelerimiz ve yakınları  İşletme, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği, Yeni Medya İletişim ve Habercilik, Psikoloji, Ekonomi ve Finans ve Görsel İletişim ve Tasarımı ana bilim dallarında indirimli fiyattan tezli ve tezsiz yüksek lisans yapabilecektir.
 
Bu imkânlardan TÜRKİYE KAMU SEN’e bağlı sendikaların (Türk Eğitim-Sen, Türk Büro-Sen, Türk Sağlık-Sen, Türk Ulaşım-Sen, Türk Yerel Hizmet-Sen, Türk Haber-Sen, Türk Diyanet Vakfı-Sen, Türk İmar-Sen, Türk Enerji-Sen, Türk Tarım Orman-Sen, Türk Kültür Sanat-Sen, Türk Emekli-Sen) İstanbul’daki bütün üyeleri ve birinci derecedeki yakınlarının faydalanma imkânı bulunmaktadır.
 
Yüksek lisans için kayıtlar başlamış olup 30 Eylül 2014 tarihine kadar devam edecektir.
 
Üyelerimize önemle duyurulur.
 
Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan
Türkiye Kamu Sen ve Türk Eğitim Sen
  İstanbul İl Başkanı 
 
 
 
Not: İmzalanan Protokol ve Fiyat Listesi aşağıdadır.
 
 
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ- TÜRKİYE KAMU-SEN İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI ARASINDA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR VE EĞİTİMLERİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ
 
1.                Taraflar ve Tebligat Adresleri
a.                 Bu protokolün tarafları; Türkiye Kamu-Sen İstanbul İl Başkanlığı ve İstanbul Gelişim Üniversitesi’dir. Protokolün bundan sonraki hükümlerinde Türkiye Kamu-Sen İstanbul İl Başkanlığı (Türkiye Kamu-Sen) ve İstanbul Gelişim Üniversitesi (Üniversite)ifadeleri kullanılacaktır.
b.                Tarafların kanuni yerleşim yerleri ve tebligat adresleri aşağıdaki gibidir;
·                   TürkiyeKamu-Sen İstanbul İl Başkanlığı: Çınar Cad. No 1, Kat 3, Daire 14 Orhantepe  Mah. Tamirhane-Kartal İstanbul Tel/Faks: 0216 383 4784
·                   İstanbul Gelişim Üniversitesi:Dolum Tesisleri Yolu, Şehit Piyade Onbaşı, Murat Şengöz sokak. No:8 Avcılar/İSTANBUL TEL: 0212 422 70 00/422 70 20 Faks:0212 422 74 01
c.                 Tarafla, adreslerindeki değişiklikleri derhal yazılı olarak diğer tarafa bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde yukarıda belirtilen adreslere ve/veya faks cihazlarına yapılmış tebligat kendilerine yapılmış sayılır.
2.                Amaç:
Bu protokol, Üniversite ile Türkiye Kamu-Sen arasında iş birliği tesis edilerek, sendika üyelerinin, eş ve çocuklarının ve 1. Derecede yakınlarının üniversiteye öğrenci olarak kayıt yaptırmasına yöneliktir. Üniversite tarafından açılmış bulunan lisansüstü programlarına ilişkin usul ve esasları, tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.
3.                Kapsam:
Bu protokol; Türkiye Kamu-Sen üyelerinin ve yakınlarının Üniversite bünyesindeki enstitülerde Lisansüstü programları ve sürekli eğitim merkezi (SEM) bünyesinde sertifika-seminer eğitimlerinden yararlanmalarını ve verilecek eğitimlere ilişkin şartların düzenlenmesini kapsar.
SEM bünyesinde açılacak seminer ve sertifika programları ve şartları protokol süresi içerisinde ayrıca belirlenecek olup; taraflar bu programlar hususunda da tam bir iş birliği içerisinde olacaktır.
 
4.                Programın Açılacağı Yerler:
Bu protokol kapsamında açılacak programlar; İstanbul’da Avrupa ve Anadolu yakasında Üniversite tarafından belirlenecek yerleşkelerde gerçekleştirilecektir.
5.                Programların Yürütülmesi:
Lisansüstü dersler Üniversite Senatosunda belirlenen akademik takvim içerisinde yürütülür.
6.                Programlara Kabul ve Mezuniyet Şartları:
Söz konusu eğitimler programlarına kabul edilebilmek ve mezun olabilmek için İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen ve Lisansüstü Yönetmeliğinde belirtilen şartların sağlanmış olması gerekmektedir.
7.                Özel Şartlar:
a.                 Türkiye Kamu-Sen İstanbul İl Başkanlığı iş bu protokol yürürlükte olduğu süre boyunca;
·                   Programlara katılımın en yüksek seviyede olması için iş birliği ve iyi niyet çerçevesinde gerekli tüm çalışmaları yapacağını,
·                   Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikalara ait internet sayfalarında iş birliği hakkında bilgi vereceğini,
·                   Sendikalarda ilan ve duyuruların yer almasını sağlayarak, toplantı ve etkinliklerinde programlara katılımı teşvik edici çalışmalarda bulunacağını kabul ve taahhüt eder.
b.                Protokol kapsamında açılacak tüm lisansüstü, seminer ve sertifika programlarına kayıt için Kamu-Sen üyeliğini gösterir belge talep edilecektir.
c.                 Protokol kapsamında açılacak tüm lisansüstü, seminer ve sertifika programlarının kayıt takip işlemleri ve programların tamamlama süreçleri Üniversite tarafından yürütülecektir.
Öğrencilerin yasal yükümlükleri (kayıt sildirme, yatay geçiş, ders tekrarı vs. hususları) üniversitenin aynı türden öğrencileriyle aynıdır.
d.                İş bu protokol ve/veya eklerinin herhangi bir maddesinde yapılacak değişiklik, taraflarca mutabık kalınıp yazılı olarak düzenlenmiş olmadıkça yürürlüğe girmeyecektir.
e.                 Öğretim üyeleri ile üniversite yetkililerinin ulaşım dâhil tüm giderleri Üniversite tarafından karşılanacaktır.
f.                  İstanbul Anadolu Yakasından her bir Lisansüstü programı için 35 (Otuzbeş) öğrenci kayıt yaptırdığı takdirde, Haydarpaşa Yerleşkesinde sınıf açılacaktır.
g.                 İstanbul Avrupa Yakasından her bir Lisansüstü programı için 25 (Yirmibeş) öğrenci kayıt yaptırdığı takdirde, Avcılar Yerleşkesinde sınıf açılacaktır.
h.                Öğrenim ücreti ödemeleri öğrenciler tarafından İstanbul Gelişim Üniversitesi’ne yapılacaktır. Taksitli ödeme yalnızca kredi kartına yapılır. En fazla 12 (oniki) ay taksit yapılır.
i.                   Ücretler
·                   Yüksek lisans Programları Fiyat Çizelgesi (TL-KDV Dahil)
Program Adı Programın Türü
Tezsiz Tezli
İşletme 5.000 7.000
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4.500 -
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık 4.500 -
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 6.000 -
Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği 5.000 7.000
Yeni Medya İletişim ve Habercilik - 7.000
Psikoloji 11.000 12.750
Ekonomi ve Finans 5.000 7.000
Görsel İletişim ve Tasarımı 4.500 6.000
 
İşletme programı hariç diğer programlara alan dışından başvuran adaylar bilimsel hazırlık almak zorundadır. Bu kapsamda 2.000 TL ek ücret tahakkuk ettirilecektir.
Türkiye Kamu-Sen üyesi olmayıp, Kamu-Sen vasıtasıyla kayıt yaptıran öğrencilere 750 TL ek ücret tahakkuk ettirilecektir.
·                   İşletme, Ekonomi ve Finans ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora programları için üniversitenin belirlediği eğitim-Öğretim ücretinden %25 indirim yapılır.
Ücretler, Tezsiz Yüksek Lisans için 3 yarıyıl, Tezli Yüksek Lisans için 4 yarıyıl, Doktora için 8 yarıyıl, Bütünleşik Doktora için 10 yarıyıl süreyi kapsamaktadır. Eğitim süresinin uzaması durumunda üniversitenin belirlediği ücretler tahsil edilecektir.
 
 
 
8.                Yürürlük ve Protokol Süreci:
Bu protokol taraflarca karşılıklı olarak imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Protokol, 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Güz Dönemini kapsar. Sonraki yarıyıllar için ücretler karşılıklı anlaşma sonrası belirlenir.
9.                Protokolün Feshi:
a.                 Taraflardan herhangi birinin işbu protokolde belirtilen yükümlülüklerini ve/veya sorumluluklarını kısmen ve/veya tamamen yerine getirmemesi halinde diğer taraf 1 (bir) ay süreli ihbar gönderip protokolde belirtilen yükümlülüklerin ve/veya sorumluluklarını yerine getirmesini talep edebilir.
b.                İhbar süresi içerisinde protokolde belirtilen yükümlülüklere ve/veya sorumluluklara uyulmaması halinde protokol tek taraflı olarak feshedilebilir. Protokolün feshi halinde dahi, kesin kayıt yaptıran öğrencilerin öğrencilikten kaynaklanan hak ve yükümlülükleri devam eder.
10.           Uyuşmazlıkların Çözümü:
Bu protokolün uygulanmasında doğacak anlaşmazlıklar taraflarca iyi niyetle çözülmeye çalışılır. Eğer çözülemezse son yetki makamı İSTANBUL Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.
11.           Son Hükümler:
İş bu protokol on bir (11) maddesinden ibaret olup üç(3) nüsha olarak düzenlendikten sonra taraflar adına protokolü imza etmeye yetkili kişilerce imza edilmiş ve taraflara ikişer suret tevdi edilmiştir.
Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER