MEB YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ ÜZERİNE

13.08.2009 tarihinde 27318 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren MEB Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik,2009 yılında 2 kez ve 2010 yılında 2 kez olmak üzere 4 defa değişikliğe uğramış ve revize edilmişti.

MEB YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ ÜZERİNE
Daha önce okul ve kurun yöneticilerine zorunlu yer değişikliği getiren yönetmelikte 09.08.2011 tarih ve 28020 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan bir değişiklik daha yapıldı.          

Genel olarak mevzuatla sık  sık  oynanması yanlış ise de daha hazırlanış aşamasında eksikliklerle dolu olarak hazırlanan yönetmeliklerin sonradan fark edilen eksikliklerinin değiştirilmesi de doğru bir davranıştır.Bu değişikliklerin bir kısmı verilen yargı kararları doğrultusunda olurken,bir kısmı da uygulamadaki aksaklıkları gidermeye matuftur.Bazı değişiklikler ise MEB ‘i siyaseten yöneten kişilerin siyasi söylem ve öngörüleri doğrultusunda yapılmaktadır ki asıl yanlış olan budur.Çünkü kurumlarımızın ve onların işleyişini düzenleyen mevzuatın her türlü siyasi mülahazanın üzerinde tutulması gerekir.Aksi halde eğitim sistemimize ve onun doğrudan etkilediği gelecek nesillerimize yazık olmaktadır.
 
        
09.08.2011 tarihinde yayınlanan MEB  Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliği ile ilgili değerlendirmelerimiz devam etmektedir. Bu çerçevede şubelerimizden yönetmelik değişikliği ile ilgili raporlar istenmiş ve şubelerimiz tarafından hazırlanan bu değerlendirme raporlar genel merkezimize ulaştırılmıştır.Genel Merkez yönetimimiz ve hukukçularımız tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda gerekli görülen yerler yargıya taşınacaktır.Söz konusu yönetmelik değişikliği ile ilgili olarak tespit ettiğimiz çeşitli sorunları 23.08.2011 tarihli  ve  GMT.430.00.2091  sayılı yazımızla Milli Eğitim Bakanlığına ilettik.Eğer Bakanlık bu taleplerimizi dikkate alarak gerekli düzenlemeleri yaparsa en azından bir çok konuda yargıya gidilmesinin önüne geçilmiş olur.
       
Yönetmelik değişikliğinde daha önce okul ve kurum müdürlerine getirilen zorunlu yer değişikliğinin sınırları genişletilerek okul ve kurumların müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarını da içine alıyor. Okul ve kurum müdürlerine  5 yılda bir uygulanan zorunlu yer değişikliği müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına 8 yılda bir uygulanıyor.Aynı yönetmelik içerisinde  ayrı yönetim kademeleri için farklı sürelerin öngörülmesi en azından eşitlik ilkesine uygun değil…Hatırlanacağı üzere biz Türk Eğitim Sen olarak zorunlu yer değişikliği kapsamındaki tüm personelin yer değiştirme süresinin 10 yıl olmasını ve 10 yıldan sonra da kademeli uygulanmasını önermiştik.Ama MEB kendi bildiğini okuyarak böyle farklı süreler öngören bir yönetmeliği ortaya çıkardı.Yine bu yönetmelik değişikliğinde zorunlu çalışma süresinin hesaplanmasına  dair kriterlerde de yargı kararlarının tam dikkate alınmadığını görüyoruz.Yargı,görev yaptığı okul ya da kurumdan herhangi bir nedenle ayrılan  ve daha sonra yargı kararıyla dönen yöneticinin zorunlu yer değiştirmeye esas hizmet süresi hesaplamasının okul ya da kuruma ikince kez dönüldüğü tarihten başlaması gerektiği yönünde karar vermişken,yönetmelik bu sürelerin birleştirilerek zorunlu yer değiştirmeye esas hizmet süresi hesaplamasını öngörüyor.Aynı durum kurum tip ve türleri için de söz konusu…Yönetmelik sadece kurum tipini esas alırken ,farklı kurum türleri ile ilgili pek çok zorunlu yer değiştirme iptal kararını görmezden geliyor.Dönüştürülen okullarla ilgili de hakeza aynı durum…

Yönetmelik değişikliğinin getirdiği ve pek çok eğitimciden eleştiri alan önemli bir maddesi de  7.maddenin ç bendidir.Daha önce maaş karşılığı girebileceği dersinin olduğu eğitim kurumuna yer değiştirebilen ve atanabilen yöneticiler bu değişiklik maddesine göre atanma ya da yer değiştirme talebinde bulunacakları okul alan itibarıyla öğretmen olarak atanabilecek konumda olmaları gerekiyor.Özellikle daha önce alanı itibarıyla öğretmen olarak atanamayacakları kurumlarda yönetici pozisyonunda olup zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulacak yöneticiler için bu durum büyük mağduriyetlere neden olacaktır.
 
Sendikamızın ısrarlı gayretleri ile  daha önceki yönetmeliklerle getirilen sınava dayalı yönetici atamaları bu yönetmelikle yeniden düzenleniyor ve sınav atamada tek kriter olmaktan çıkarılıyor.Sınav puanının da dahil edildiği Ek 2  değerlendirmesi getiriyor.Ek 2  deki  değerlendirmeye alınan hususların puan değerleri de yeniden düzenleniyor.Torba yasa ile 657 sayılı DMK da ki yeni ödül ve başarı değerlendirmesine göre yapılan başarı belgesi ve üstün başarı belgesi Ek 2 de değerlendirilmeye başlanıyor.Anca diğer ödüllerin değerlendirilmesinde sıkıntı devam ediyor.Geçmişe dönük alınmış aylıkla ödül,takdir ve teşekkür belgelerinin değerlendirmemeye alınmaması bu yönetmeliğin yargı karşısındaki en önemli handikaplarından birini oluşturuyor.Ek 2 de yönetim kademelerinde geçirilen her yılın puan değeri ise önceki Ek 2  ye göre yarı yarıya düşürülüyor.Eski yöneticilerin ve eğitim yönetimine yıllarını vermiş idarecilerin hizmetlerinin puan olarak bu kadar düşük hesaplanması bu yönetmeliğin tartışılan önemli konularından birini oluşturuyor.
      
Yönetmelikte mutlaka kesin ifadelerle ve takvim şeklinde belirtilmesini istediğimiz bir husus olarak da Yöneticilerin iller arası yer değiştirmeleri maddesi var.Bu maddede her ne kadar bu değişikliklerin Haziran –Temmuz aylarında olduğu takvim olarak söylenmişse de cümlenin sonundaki ‘’yapılabilir’’ifadesi keyfiliğe kapı açmaktadır.Bu ifade ‘’yapılır’’ şeklinde değiştirilmelidir..
      
Sınava bağlı yönetici atama duyuruları yapma yetkisi Valiliklerdedir.Ancak bu yöneticiliklerin duyurularının ne zaman ve yılda kaç kez yapılacağı yönetmelikte net değildir.Bu durum Valiliklerin inisiyatifine bırakılmıştır.Bu nedenle geçtiğimiz dönemde kimi iller sadece bir kez sınava dayalı yönetici atama duyurusu yaparken  kimi illerde daha çok duyuru yapılmış ve böylece adaylar açısından bir eşitsizlik oluşmuştur.O yüzden yılda  kaç kez yapılacağı hususu yönetmelikte açıkça belirtilmelidir.
     
Türk Eğitim Sen olarak yönetmelikle ilgili uyarılarımızın MEB  tarafından dikkate alınması gerektiğine inanıyoruz.Dikkate alınmayan konular , teşkilatımızdan gelen talepler Merkez Yönetim Kurulumuzca değerlendirilerek  gerekirse yargıya götürülebilecektir….  M.Yaşar ŞAHİNDOĞAN

TES Gen. Mevz. Sek.


 
Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2011, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
Yavuz ÖZYURT
Yavuz ÖZYURT - 11 yıl Önce

Rotasyonla ilgili söylenecek çok şey var! Ancak arka arkaya uygulanan Yönetici Atama Yönetmeliğinde ;önemli bir haksızlığı ne yazık ki hiç kimse dile getirmiyor.Zorunlu atamanın 2010 yılındaki uygulamada 10 tercih istedildi, tercihi uygun olmayanlar kura sonucu oraya buraya savruldu ve mağdur edildi.İkinci uygulama daha adil 25 tercih ve ardından yeni bir tercih.. şimdi sorarmak isterim ? aynı bakanlık iki uygulama geçmişe yönelik haksızlığa uğrayan bu yöneticilere yeni bir tercih yaptırılamazmıydı.

SIRADAKİ HABER