MEMUR YIL İÇERİSİNDE KAÇ DEFA RAPOR ALABİLİR?

Devlet memurları, hastalıkları sebebiyle haklarında düzenlenen raporlara istinaden, hastalık izni kullanabilmektedirler.

MEMUR YIL İÇERİSİNDE KAÇ DEFA RAPOR ALABİLİR?
 
 
Memurlara verilecek hastalık izinlerine ilişkin hususlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesinde düzenlenmiş ve hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından hangi sürelerle verileceği de “Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık Ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te belirtilmiştir.
 
Ancak, 657 sayılı Kanunda ve ilgili Yönetmelikte, Devlet memurlarının bir takvim yılı içerisinde kullanabilecekleri hastalık izni sayısına (rapor sayısına) ilişkin herhangi bir düzenleme yer almamaktadır.
 
Öte yandan, tek hekimlerin düzenleyeceği her hastalık raporlarının süresinin en çok 10 günü ve yıl içerisinde toplam 40 günü aşamayacak olması bir sınırlama olarak karşımıza çıkarken, sağlık kurullarınca düzenlenen ya da onaylanan raporlara istinaden yıl içerisinde sayısız kere hastalık izni kullanılması mümkün olabilmektedir.
 
Tek hekimin düzenleyeceği raporlar
 
Memurlar bir takvim yılı içerisinde, tek hekim tarafından düzenlenen raporlara istinaden en fazla 40 gün izin hastalık izni kullanabilirler. Ancak, tek hekimin düzenleyeceği raporlar her defasında 10 günden fazla olamaz. Öte yandan, 40 günlük sürenin hesabına, tek hekim tarafından düzenlenip sağlık kurulu tarafından onaylanan raporlar dahil edilmez.
 
Tek hekim tarafından ardı ardına 10 günlük raporlar düzenlenmesi bazı durumlar dışında mümkün olamamaktadır. Tek hekim tarafından düzenlenmiş olan bir raporda kontrol muayenesine gerek görüldüğü de belirtilmişse, yapılacak kontrol muayenesi sonucuna göre yeniden en çok 10 gün süre ile rapor verilebilir. Kontrol muayenesine göre verilmesi gereken raporun 10 günü aşması durumunda, rapor sağlık kurulu tarafından verilir. Ancak, o yerde SGK ile sözleşmeli olup sağlık kurulu bulunan bir sağlık hizmet sunucusunun bulunmadığı ve hastanın tıbbî sebeplerle böyle bir sağlık hizmet sunucusuna nakline imkân olmadığı durumlarda, tek hekimler yine en çok 10 gün süreyle hastalık raporu düzenleyebilirler. Tek hekim tarafından arka arkaya üçüncü defa düzenlenmiş olan bu rapora dayanılarak hastalık izni kullanılabilmesi için, raporun İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği sağlık kurulu tarafından onaylanması gerekir.
 
Bunun dışında, tek hekim tarafından bir takvim yılı içinde farklı tarihlerde süresi 10 gün ve daha az olup toplam süresi 40 günü aşmayacak şekilde rapor düzenlenmesi ve bu raporlara dayanılarak hastalık izni kullanılması, herhangi bir sayı sınırlamasına tabi değildir.
 
Sağlık Kurulunun düzenleyeceği raporlar
 
Devlet memurları hakkında hastalıkları sebebiyle sağlık kurulları tarafından düzenlenen ya da onaylanan raporlara istinaden, bir takvim yılı içinde aynı hastalık ya da farklı hastalık sebebiyle çeşitli sürelerle hastalık izni kullanılması, herhangi bir sayı sınırlamasına tabi değildir. (Hastalık sebebiyle verilebilecek azami izin süresi 657 sayılı Kanunda belirtilmiş olan hallere ilişkin uygulamalar hariç)
 
Yurt dışında düzenlenen raporlar
 
Memurların yurt dışında bulundukları sırada hastalıkları sebebiyle haklarında tek hekim ya da sağlık kurulu tarafından düzenlenecek raporlar, ilgili ülke mevzuatında belirtilen süreler kadar olur.
Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER