Danıştay, 'üniversitede sivil polise yer yok' dedi

Eğitim Sen üniversitelerde sivil polis bulundurulmasınıniptali ve öncelikle yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay’a dava açmıştı.

Danıştay, 'üniversitede sivil polise yer yok' dedi

Konuyla ilgili olarak Eğitim Sen tarafından yapılan açıklama:

 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 24.8.2010 günlü, 30460 sayılı yazısında üniversitelerin kampüste görev yapacak sivil kolluk güçleriyle ilgili yer tahsis etmeleri, yerleşke güvenliğine yönelik olarak kamera sisteminin yaygınlaştırılması, parmak izi gibi elektronik tedbirlerin alınması ve adli ve idari işlem yapılan öğrenciler ile yasadışı faaliyetlerde bulunan öğrencilerin durumlarının ailelerine bildirilmesi vb. düzenlemeler yer almıştır. “Üniversitede Sivil Polis” başlığıyla kamuoyuna da yansıyan bu düzenlemelere sendikamızın da içinde olduğu birçok kuruluş tepki göstermiştir. Sendikamız özgür, bilimsel, demokratik üniversite hedefine açıkça tehdit oluşturan bu düzenlemelerin iptali ve öncelikle yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay’a dava açmıştır.  Bu davada Danıştay 8.Daire 7.2.2011 gün ve E: 2010/9401 sayılı kararıyla anılan yazının üniversitelerin kampüste görev yapacak sivil kolluk güçleriyle ilgili yer tahsis etmelerine ilişkin kısmının yürütmesinin durdurulmasına, dava konusu diğer maddeler yönünden ise reddine karar vermiştir.

 

Anılan Danıştay kararıyla yürütmeyi durdurma isteminin reddine karar verilen söz konusu düzenlemeler için ise sendikamız Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraz edecektir.    
İLGİLİ KARARI OKUMAK İÇİN BELGELERİN ÜZERİNE TIKLAYIN

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER