EMEKLİ-SEN: HER EMEKLİDEN 1'İ AÇ 4'Ü YOKSUL

DİSK'E Bağlı EMEKLİ-SEN, tüm emeklilere eksik ödenen alacakların, herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın ödenmesi için 15 gün sürecek imza kampanyası başlattı.

EMEKLİ-SEN: HER EMEKLİDEN 1'İ AÇ 4'Ü YOKSUL
DİSK'e bağlı EMEKLİ-SEN, her 5 emekliden 1'nin aç, 4'ünün ise yoksul olduğunu açıkladı. EMEKLİ SEN, ayrıca tüm emeklilere eksik ödenen eksik alacakların herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın ödenmesi için imza kampanyası başlattıklarını da bildirdi.
DİSK'e bağlı EMEKLİ-SEN adına yapılan açıklamada, 2002 yılından bu yana iktidarda bulunan AKP’nin uygulamaları milyonlarca emekliyi mağdur etmeye devam ettiği ifade edilerek, bunlar şu şekilde sıralandı:

"Kazanılan mahkeme kararlarına rağmen SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin TÜFE alacakları ödenmedi, Kamu çalışanlarına verilen ek ödemeler Emekli Sandığı emeklilerine verilmedi.
5510 sayılı yasa ile sağlık özelleştirildi. Dolayısıyla sağlık kurumlarında muayene ücreti, ilaç parası ve katılım payı gibi ödemek zorunda kalındı.

Yapılan araştırmalar 4 kişilik bir ailenin, açlık sınırının 890,00 TL. Yoksulluk sınırının ise 2 bin898 TL. olduğunu ortaya koymaktadır. Bu gerçeklik karşısında emekli maaşlarının ortalaması BAĞ-KUR’da 500 TL. SSK’da 650 TL. Emekli Sandığı’nda ise 900 TL dolayındadır.

Bu durumda emeklilerin yüzde 80’i açlık sınırı altında maaş alırken, aynı zamanda tamamının maaşları yoksulluk sınırı altındadır. Daha açık bir ifade ile her beş emekliden dördü aç tamamı yoksuldur.
İnsanca yaşamamızı sağlamaktan uzak olan aylıklarımızın arttırılmasında ülkenin büyümesinden pay verilmiyor."

-"EMEKLİ AYLIKLARI EKSİK ARTTIRILDI"-

DİSK'E bağlı EMEKLİ-SEN'in açıklamasında, hükümet tarafından 2002 ve 2006 yıllarında SSK ve BAĞ-KUR emeklerinin aylıklarının eksik arttırıldığina da dikkat çekilerek, şöyle denildi:
"Bu konuda son günlerde yazılı ve görsel basında çıkan haberler, ülkede yaşayan yaklaşık 7 milyon emekliyi bir kez daha beklentiye sevk etmiş bulunuyor. Yapılan haber ve yazılan yorumlarda her emeklinin bu eksik ödeme nedeniyle, SGK’dan 2 bin TL. alacaklı olduğu ve ayrı, ayrı dava açmaları gerektiği belirtilmektedir.
Evet; 2002 yılı milletvekili seçimlerinde iktidar olan AKP, 4447 sayılı Kanun’un 4. maddesindeki yetkiyi dayanarak, 57. hükümet tarafından 01.11.2002 tarihinde 4847 sayı ile çıkarılan bakanlar kurulu kararını 2002 yılı milletvekili seçimleri sonucu iktidar olan AKP hükümeti uygulamamıştır.

Bu Kararnamenin uygulanmaması nedeniyle SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2002 yılı sonunda yüzde 3.25 oranında eksik aylık artışı almışlardır. Yine AKP iktidarı kendi çıkardığı 2007 yılı Bütçe Kanunu’nun 30. maddesi 6. bendinde, SSK ve BAĞ–KUR’dan aylık almakta olanların aylıklarına 2006 yılı içinde verilen aylık artış oranı ile aynı dönemde memur aylıklarına yapılan artış arasındaki farkın, 2006 yılı Aralık ayı tutarına ilave edileceği belirtilmiştir. 2006 yılı içinde memurlara yüzde 9.67 SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 6.09 artış verilmiştir. Yani aradaki fark yüzde 3.58 olmasına rağmen, yüzde 1.33 verilmesi yüzde 2.25 kayıp anlamına gelir.

-"YARGITAY'IN ONANMIŞ BİR EMSAL KARARI YOK"-

Bu konuda açılan bir davada, Ankara 17. İş Mahkemesi 2002 yılına ait eksik ödemeyi kabul etmiş, 2006 yılına ait eksik ödemeyi ise reddetmiştir. Mahkemenin bu kararı SGK tarafından temyiz edildiği için halen Yargıtay’da sırada bulunmaktadır. Dolayısıyla, yargıtay’da onanıp kesinleşmiş emsal bir yargı kararı yoktur. Bu nedenle bütün emeklilerin dava açmaları değişik kararların çıkmasına neden olacağı gibi, dosya ve vekâlet ücretleri de emeklilere yük getirecektir."

-"TÜM EMEKLİLER 'DAVA AÇSIN' DEMEK RANT ELDE ETMEK İSTEYENLERİN İŞİ"-

Bazı çevrelerin tüm emeklilerin 'dava açsın' dediğini, bunun da bu işten rant elde etmek isteyenlerin işi olduğu savunulan DİSK'e bağlı EMEKLİ-SEN'in açıklamasında şöyle devam edildi:
"Biz bu filmi daha önce TÜFE alacakları ve İntibak Yasası konularında da yaşadık ve açılan davalarda çıkan farklı Mahkeme kararları hükümetin elini güçlendirmekten başka bir işe yaramadı.
Sonuç olarak; henüz emsal gösterilecek kesin bir yargı kararı bulunmadığına göre, mahkeme kapılarında mağdur olamamak için, tüm emeklileri bu işten rant sağlamaya çalışan aracıların açıklamalarına ve yönlendirmelerine kanmadan, Yüksek Yargıdan karar çıkmasını beklemeye ve örgütlü davranarak, sendikamızın açıklamalarını takip etmeye çağırıyoruz.

-"EKSİK ÖDEMELER MAHKEME KARARI OLMADAN ÖDENSİN"-

Emeklilere, biz birileri gibi 'mahkemelere başvurun hakkınızı alın' demiyoruz. Bu güne kadar yaptığımız gibi bu günde vereceğimiz fiili ve meşru mücadele ile emeklilerin hakkı olan bu ödemenin mahkemelere taşınmasına gerek kalmadan ödenmesini talep ediyoruz.

Bu talebimiz için bugün Türkiye çapında bir imza kampanyası başlatıyoruz. 15 gün sürecek olan kampanyamızda toplanacak imzaları programını daha sonra açıklayacağımız bir eylemle Başbakanlığa ileteceğiz arkasından başka eylemlerde bu hakkın ödenmesi mücadelemize devam edeceğiz.

Buradan hükümete bir kez daha sesleniyoruz; Uygulamalarınızla sebep olduğunuz mağduriyet için, milyonlarca emekli ile hak sahibinin ayrı, ayrı mahkemeye başvurmaları, eksik ödeme ile mağdur ettiğiniz emeklileri, bir kez daha mağdur etmek anlamına gelir. Yapmanız gereken en doğru şey, yıllarını bu ülkeye hizmet etmeye vermiş olan milyonlarca emekli ile hak sahibinin dava açmasına gerek bırakmadan emeklilerin bu hakkını biran önce ödemektir."
Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER