ROTASYONA YÖNELİK KİŞİSEL DAVALAR NASIL AÇILACAK?

14 Eylül 2011 tarihli ve 28054 sayılı Resmi Gazetede Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

ROTASYONA YÖNELİK KİŞİSEL DAVALAR NASIL AÇILACAK?
Yayımlanan KHK ile Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat yapısında değişikliklere gidilmiştir. Anılan KHK’nin Atama başlıklı 37/7 maddesinde “(7) İl millî eğitim müdürü, ilçe millî eğitim müdürü, okul ve kurum müdürü olarak görev yapanların yer değiştirmeleri, hizmet süreleri, performans ve yeterlikleri dikkate alınarak bölge hizmeti ve rotasyon esasına göre yapılır. Bunların yer değiştirmelerine ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.”denilmektedir. Görüleceği üzere zorunlu İl millî eğitim müdürü, ilçe millî eğitim müdürü ile okul ve kurum müdürlerinin zorunlu yer değiştirmeye tabi oldukları düzenlenmiştir. Bu düzenleme uyarınca açık ve net olarak görüleceği üzere müdür başyardımcıları ve müdür yardımcıları rotasyona tabi değillerdir.

09/08/2011 Tarih Ve 28020 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin Zorunlu Yer Değiştirme Sureti İle Atamalar başlıklı 22/3. maddesinde “Eğitim kurumu müdür başyardımcıları ile müdür yardımcılarından bulundukları eğitim kurumunda görev yaptıkları yönetim kademesinde aralıksız asaleten 8 yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerleri, durumlarına uygun eğitim kurumları olacak şekilde bu Yönetmelik ekinde yer alan EK-2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu puan üstünlüğü esasına göre değiştirilir.” Denilmektedir. Anılan yönetmelik maddesi ile müdür başyardımcıları ve müdür yardımcıları zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulmaktadır

        KHK ile kimlerin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulduğu belirtilmişken, bu düzenlemenin aksine alt norm olan yönetmeliğe göre işlem tesis edilmesi hukuka aykırıdır. KHK ile çelişik olan hükümlerin Bakanlıkça tespit edilmesi ve bu konuda bir an önce yeni düzenlemelerin yapılması gerekmekte iken kararnameye aykırı hükümlerin uygulanmasına devam edilmekte, müdür başyardımcılarına ve müdür yardımcılarına rotasyon uygulanmaktadır.

        Bu aşamada üyelerimizden sendikamıza bir çok soru ulaşmaktadır. Öncelikli olarak üyelerimiz, zorunlu yer değiştirmeye tabi olan kurumların ilana çıkması ile birlikte, görev yaptıkları kurumunda ilanda yer alması durumunda, KHK’da zorunlu yer değiştirmeye tabi personelin içinde müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının bulunmadığından söz ederek zorunlu yer değiştirmeye tabi olmadıkları gerekçesi ile ilana çıkma işlemine itiraz etmelidirler. İtirazları neticesinde gelen cevaba veyahut itirazına cevap verilmediği takdir de zorunlu yer değişikliği işlemlerine devam ediliyorsa dahi rotasyon uygulamasına dava açabilirler.

         Tercihe zorlandıkları takdir de tüm yasal hakları saklı kalmak kaydıyla, idarenin zorlaması sebebi ile tercih yaptığını bildiren bir şerh düşerek tercihlerini yapmalıdırlar. Aksi takdir de idarece re’sen atamaları yapılacak ve bir kez daha mağdur edileceklerdir. Tercihleri doğrultusunda ataması yapılan kişiler de, konuyu yargıya taşıyabilirler. Açtıkları davada öncelikle KHK’da müdür başyardımcılarının ve müdür yardımcılarının zorunlu yer değişikliğine tabi olmadıklarından söz edilecektir.

         Ayrıca; zorunlu yer değiştirme döneminde tercihte bulunarak ataması yapılan yöneticilerden 6111 sayılı yasadan önce alınmış olan takdir ve teşekkür belgelerinin değerlendirmeye alınmaması sebebi ile istediği tercihe atanamayanlar bu konuyu da yargıya taşıyabileceklerdir.

        Zorunlu yer değiştirme kapsamında yer değişikliği meydana gelen yöneticiler açılan davalarda bireysel durumlarından da söz edecektir.

        Örneğin, kesintisiz 8 yıllık çalışma süresinin tamamlanıp tamamlanmadığı ile ilgili olarak da var olan durumlar mutlak suretle değerlendirilmelidir. 

        Yine görev yapılan kurum ile yer değiştirilen kurumların tipleri ve özellikleri değerlendirmelidir.

        Örneğin; YİBO’larda görev alan yöneticiler yer değişiklikleri sebebi ile maddi anlamda kayıplar yaşayacak ve bu kayıplar sebebi ile mağdur olacaklardır. Bu durumda iptal davasına konu edilebilecek niteliktedir.

        Yönetmelikte yöneticilerin 7 nci ve 8 inci maddelere göre atanabilecekleri eğitim kurumları bulunmadığı durumlarda bu yöneticilerin yer değişikliklerinin bir sonraki zorunlu yer değiştirme döneminde yapılması gerektiğinden söz edilmektedir. Bu durumda olduğu halde zorunlu yer değiştirme döneminde ataması yapılan yöneticilerce de konu yargıya götürülebilecektir. 

          Türk Eğitim Sen'in hem Genel Merkez hem de bölge avukatları üyelerimize rotasyon konsunda her türlü hukuki desteği verecektir. 
Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2011, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
mdr
mdr - 10 yıl Önce

bakandan istifa bekliyoruz.

ÜMMÜ GÜLSÜM
ÜMMÜ GÜLSÜM - 10 yıl Önce

BENCE SAÇMALADILAR OKULLAR ALLAK BULLAK OLACAKTIR

SIRADAKİ HABER