KESK GREVDE

KESK GREVDE
Yarın (21 Aralık Çarşamba Günü) Tüm Türkiye'de Grev'deyiz!Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımız Eğitim Sen, SES, Tüm Bel Sen, BES, ESM, Tarım Orkam Sen, Haber Sen, Yapıyol Sen, BTS, Kültür Sanat Sen, DİVES 21 Aralık Grevi için bütün illlerde çeşitli çalışmalar gerçekleştirerek yarın yapılacak olan eylem hazırlıklarını tamamladı.21 Aralık Grevi’nin temel nedenleri özetle şu şekilde sıralandı. Uygar dünya ülkelerinde 50 yıl önce tanınan grevli toplu sözleşme hakkı bu ülkenin “ileri demokrasi”yi ağzından düşürmeyen iktidarı tarafından bizlere çok görülmektedir. Kamu emekçilerinin yıllardır verdiği meşru mücadele, uluslararası sözleşme ve anlaşmaların yanı sıra Anayasanın 90. maddesi yok sayılarak Grevli Toplu Sözleşme hakkımız engellenmeye çalışılmaktadır. 4688 Sayılı yasada değişiklik öngören kanun tasarısı taslağı var olanın da gerisinde düzenlemeler içermektedir. Bu nedenle;*Grevli Toplu Sözleşme İÇİN,Kamuda esnek, güvencesiz ve performansa dayalı çalıştırma temel istihdam biçimi olmuştur. Taşeronlaştırma ve özelleştirme uygulamalarıyla kamu sermayeye peşkeş çekilmiştir. Kamu hizmetlerinin ticarileştirilmesi için çıkarılan yasalar yetmezmiş gibi Kanun Hükmünde Kararnameler ile bu sürece son nokta konmak istenmektedir.*Güvenceli istihdam İÇİN,TÜİK verilerine göre nüfusun %16.9'u yoksulluk sınırlarının altında yaşamaktadır. Açlık sınırı 1.000 TL, yoksulluk sınırı 3.000 TL dolayındadır. Dolaysıyla asgari ücretin net olarak 1000 TL olması, tüm çalışanların maaşlarının 1000 TL'sinin vergi dışı tutulması gerekmektedir. Oysa kamu emekçileri ortalama 1.500 TL maaş alarak açlığa yakın, yoksulluğa uzak bir yaşam mücadelesi vermektedir. Milyonlarca insanımıza layık görülen 659 TL’lik asgari ücretten bile vergi kesintisi yapılmaktadır. Hükümet, gerçek enflasyon rakamlarını çarpıtarak maaşlarımıza %3 – %4 gibi sefalet artışı yapmaya devam etmektedir. Bu nedenle;*İnsanca Yaşayacak Temel Ücret İÇİN,Yıllardır maaşlarımıza yapılan yüzdelik zamlar “Ek Ödeme” statüsüne sokularak emekliliğimize yansıtılmadığı için çalışırken yaşadığımız sefalet koşulları emekliliğimizde daha da derinleşmektedir. Ek ödemelerin emekli maaşına yansıtılmamasından dolayı kamu emekçileri en az %30 dolayında kayba uğramaktadırlar. Devlet ek ödemeleri emekli keseneği dışında tutarak hem emekli keseneği için kendi vermesi gereken katkıdan kurtulmakta hem de emeklilerin sefalet koşullarında yaşamasına neden olmaktadır. Bu nedenle; *Ek Ödemelerin Emekli Aylıklarına Dahil Edilmesi İÇİN, AKP iktidarı tarafından “çoğulculuk” adı altında tekseslilik, "ileri demokrasi" adı altında yeni bir diktatörlük biçimlendirilmektedir. Özel Yetkili Mahkemeleri ve Terörle Mücadele Kanunu’nu kendisine kalkan yapan AKP iktidarı önünde diz çökmeyi kabul etmeyenleri hukuksuz biçimde gözaltına almakta, tutuklamaktadır. Bu ülkenin cezaevleri aylarca, hatta yıllarca mahkemeye çıkarılmayı bekleyen insanlara doludur. Sendikal hak ve özgürlükler mücadelesi yürütenler de AKP’nin baskılarından payına düşeni almaktadır. Bugün KESK’in toplam 33 yönetici ve üyesinin hala tutuklu olması da sendikal hak ve özgürlükleri için mücadele edenlere tahammülsüzlüğün vardığı boyutları göstermektedir. Bu nedenle;*Baskı, Ceza Ve Sürgünlerin Durdurulması İÇİN,21 Aralık Çarşamba günü, Edirne'den Kars'a, Ardahan'dan Hakkari'ye, Van'dan İstanbul'a, Antalya'dan Trabzon'a, İzmir'den Diyarbakır'a kadar tüm illerde GREV!DEYİZ!21 Aralık Çarşamba günü, tüm illerde emekçiler greve çıkarak, işyerleri önünde toplanıp şehrin en işlek merkezlerine yürüyerek basın açıklamaları yapacak, grev halayı çekeceklerdir. Dört büyük şehrin toplanma yeri ve saatleri aşağıda belirtilmiştir.Taleplerimiz, sadece kamu hizmeti verenlerin değil kamu hizmeti alan 75 milyon insanımızın ortak talebidir. Sağlık ve eğitim başta olmak üzere kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasına karşı grevdeyiz. Emeklilerimizin sefalet koşullarına karşı grevdeyiz. Çocuklarımızın geleceği için grevdeyiz.Bu nedenle yurttaşlarımızın; 21 Aralık'ta acil sağlık hizmetleri dışında hastanelere gitmeyerek, çocuklarını okullara göndermeyerek, devlet kurumlarındaki işlerini bir gün sonraya erteleyerek grevimizi/grevlerini destekleyeceklerine inanıyoruz. BAZI ŞEHİRLERİN TOPLANMA YERİ VE SAATİANKARA: Ziya Gökalp Caddesi, SSK İşhanı Önü. SAAT: 12.00İSTANBUL: Beyazıt Meydanı. SAAT : 13.00İZMİR: Konak Meydanı. SAAT: 12.00DİYARBAKIR: Dağkapı Meydanı. SAAT: 12.30
Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER