TES'TEN OKUL MÜDÜRÜNE SUÇ DUYURUSU

Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (TES) Yönetim Kurulu 13.02.2015 tarih ve 20 sayılı karar ile; 16 Şubat 2015 tarihinden itibaren 2014-2015 öğretim yılı sonuna kadar 'Nöbet tutmama' eylem kararı aldı.

TES'TEN OKUL MÜDÜRÜNE SUÇ DUYURUSU
TES Osmaniye Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kandemir, Merkez 75. Yıl Ortaokulu Müdürü M.A. hakkında 'sendikal faaliyetleri engelledikleri ve görevi kötüye kullanmak' gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.
 
Bilindiği üzere, sendikalar, üyelerinin ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki hak ve menfaatlerini korumanın yanı sıra, demokratik toplumun olmazsa olmaz koşulu olan sivil toplum kuruluşları olmaları nedeniyle toplumsal bir role de sahip olduğunu belirten TES Osmaniye Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kandemir şunları söyledi; "TES olarak çalışanların haklarını korumak amacıyla eylem yapabilmelerinin önüne geçilemez. Sivil toplum örgütü olarak demokratik sistemin en önemli unsurlarından birisi olan sendikaların, çalışanların haklarını ilgilendiren konularda tepkisini göstermek amacıyla sendikal eylem kararı alması kaçınılmazdır. Sendikalar eylemde bulunma yetkilerini, ülkemizin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinden ve onunla bağlantılı İLO Sözleşmelerinden ve anayasadan almaktadırlar. Anayasa tarafından güvence altına alınan sendikal faaliyetlerinin engellenmesi, suç unsurunu oluşturur. Türk Ceza Kanunu'nun 'Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi' başlıklı 118. maddesinde; Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.' hükümleri ile tesis ettikleri iş ve işlemlere sendikaların faaliyetlerine engel teşkil edenler hakkında hapis cezalarına hükmedileceği açıkça ifade edilmesine rağmen Murat Aslan bu suçu işlediği için nöbet tutmayacağını yazılı olarak bildirip nöbet eylemine katılan öğretmenler hakkında sendikanın eylem kararına rağmen üyelerimizi nöbet tutmaya zorladığı, üyelerimizin dilekçelerine verdiği cevabi yazıyla sendikal faaliyeti engelleyecek şekilde üyelerimizi nöbet tutmaya zorladığı, nöbetini tutmayanlar hakkında soruşturma açılması için talepte bulunduğu, mobbing, baskı ve tehdit ederek sendikal faaliyetimizi engelleme şeklinde işlem yaparak eylem yapan üyelerimizin sendikal faaliyetlerini engellemeye çalışan Osmaniye Merkez 75. Yıl Ortaokulu Müdürü Murat Aslan hakkında gerekli soruşturmanın başlatılmasını talep etme mecburiyeti hasıl olmuştur.' diyerek suç duyusunda bulunduk."
Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER