GÖREV YERİ DEĞİŞİKLİĞİ CEZA OLAMAZ

‘Soruşturma Nedeniyle Görev Yeri Değişikliği Cezalandırma Amacını Taşıyamaz’

GÖREV YERİ DEĞİŞİKLİĞİ CEZA OLAMAZ

Bursa 2. İdare Mahkemesi, üyemizin disiplin soruşturması nedeniyle Hacı Ali Saruhan İlköğretim Okulu’ndaki müdür yardımcılığı görevinden alınarak, Yalova Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’ne öğretmen olarak atanmasına ilişkin, 13.09.2010 tarih ve 11970 sayılı Yalova Valiliği (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali için açtığımız davayı karara bağlayarak, dava konusu atama işlemini iptal etti.

 

Mahkemenin kararında şu ifadelere yer verildi: “…Atama işleminin disiplin cezasının yanında ikinci kez cezalandırılma amacını taşıyamayacağı hususu dikkate alındığında, davacı hakkında isnat edilen eylemlerin nitelik ve ağırlık itibariyle idarecilik görevinin üzerinden alınmak suretiyle naklen atanmasını gerektirmediği sonucuna varıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”

 

Dava dilekçemizde, “…Memurların atanmasında aranan kamu yararı ve hizmet gereklerinin, işlemin nedeni olarak gösterilen eylemler ve bu eylemler sebebiyle verilmiş bulunan cezaların ağırlık ve niteliği de göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi gerekmekte olup, dava konusu işlemin nedeni olarak gösterilen eylem, bu nitelik ve ağırlıkta olmadığından yöneticilik görevinin üzerinden alınmasına dayalı atama işlemi kamu yararı ve hizmet gerekleri ile bağdaşmamakta ve hukuka uyarlılığı bulunmamaktadır. Nitekim müvekkil sendika üyesine verilen disiplin cezaları, müvekkil sendika üyesinin savunmaları, kurumda birinci dereceden yetkili bulunmaması, kurumun belirli bir ödeneğinin bulunmaması ve çeşitli belgeler sebebi ile indirilmiş ve ‘1 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası’ teklifi getirilmiş olmasına rağmen, bu reddedilerek, 1/8 oranında aylıktan kesme cezası verilmiştir. Buna rağmen idari yönden görev yeri değişikliği yapılması hukuka uygun değildir… Hizmet gereği yer değiştirme uygulamasının bir cezalandırma amacı taşımadığı, gerek 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda gerekse Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 40. maddesinde açıkça görülmektedir… Kaldı ki, müvekkil sendika üyesinin atama kararnamesinde görev yeri değişikliğine neden olan soruşturmanın konusunu oluşturan iddialar yeri ve tarihi bakımından Yalova Hasan Sağlam Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü ile alakalı olup, hiç bir şekilde müvekkil sendika üyesinin 23.03.2010 tarihinde asaleten başladığı Yalova Hacı Ali Saruhan İlköğretim Okulu Müdür Yardımcılığı görevi ile ilgisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla müvekkil sendika üyesi hizmet gereği (soruşturma) çerçevesinde yer değişikliğine tabi tutulurken, söz konusu hizmet yeri ile bağlantısının zaten kalmamış olduğu hususu göz ardı edilmiştir” ifadelerine yer vermiştik.

 
Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER