NÖBET TUTMAMA EYLEMİMİZDE ÜCRET KESİLEMEZ

NÖBET TUTMAMA EYLEMİMİZDE ÜCRET KESİLEMEZ
Türk Eğitim Sendikası Yönetim Kurulu 13.02.2015 tarih ve 20 sayılı kararı ile; 2014-2015 öğretim yılı II. Döneminden itibaren MEB’e bağlı tüm okul ve kurumlarda dönem sonuna kadar “Nöbet Tutmama” eylem kararı almıştır.
Bilindiği üzere; Sendikal haklar, Anayasamızla, İLO sözleşmeleriyle, uluslararası diğer sözleşmelerle, sendikal yasalarla, genelgelerle ve yargı kararları ile koruma altına alınmıştır. Bu düzenlemeler yasalarımızın ve yönetmeliklerimizin üzerinde olan özel düzenlemelerdir. Dolayısıyla sendikalara eylem hakkı veren yasalar varken bu eyleme katılanları soruşturmak veya cezalandırmak, Yasa koyucunun iradesi ile bağdaşmamaktadır.
Sendikalar, demokratik toplumun olmazsa olmaz koşulu olan sivil toplum kuruluşları olup, aynı zamanda muhalefet ve baskı unsurudur. Bu nedenle toplumsal konularda da eylem yapabilmelerinin önüne geçilemez. Sendikalar eylemde bulunma yetkilerini Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinden ve onunla bağlantılı İLO sözleşmelerinden almaktadırlar. Bu husus Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. ve 11. maddelerinde açıkça yer almaktadır. 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ve 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu, 87 Nolu Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin İLO Sözleşmesi, 151 Nolu Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunması Ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin İLO Sözleşmesi, 2003/37 ve 2005/14 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yargı kararları ile de bu ilke sabittir.
Ayrıca, Ek-Ders Yönetmeliği’nin 4-f maddesinde ‘‘Ek ders görevi: Aylık karşılığı ders görevi dışında ek ders ücreti karşılığında okutulan dersleri.’’ şeklinde tanımlanma yapılmıştır. Görüldüğü üzere nöbet, ek ders kapsamında değerlendirilmemektedir.
Tüm bu nedenlerle; Nöbet eylemine katılan öğretmenlerin ek derslerinin kesilmesi hususunda hiçbir yasal dayanak mevcut değildir. Kaldı ki; söz konusu eylem nöbet hizmeti karşılığı ücret ödenmesine yönelik olarak gerçekleştirilmektedir; ödenmeyen ücretin kesilmesi mantıken de mümkün değildir. Ek derslerin kesileceğine yönelik söylentiler öğretmenlerimizi eylemden uzaklaştırmak adına ortaya atılan içi boş tehditlerdir. Bu söylemleri hayata geçirmeye ve eyleme katılan üyelerimizin hukuki olmayan yöntemlerle ek dersini kesmeye çalışanlar aleni olarak suç işleyecektir. Nöbet eylemine katılan üyelerimize herhangi bir yaptırım uygulanması hukuka aykırı olduğu gibi; bu yaptırım sahipleri hakkında da TCK’nın 118. maddesi gereğince işlem yapılması gerekecektir. Bu tür hukuksuz ve izansız fiillere karşı tarafımızca sessiz kalınmayacağı ve her türlü yasal girişimde bulunulacağı;
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER